Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Λειβαδιών (Συνεισφορά του Κοινοτικού Συμβουλίου Λειβαδιών) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου, ύψους £144.000, που το κοινοτικό συμβούλιο Λειβαδιών συνήψε με τη Λαϊκή Τράπεζα Λτδ, ως συνεισφορά του για το πολεοδομικό έργο βελτίωσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, μετά από σχετικές οδηγίες του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας έγινε διαχωρισμός των συμβολαίων μεταξύ της κυβερνητικής συνεισφοράς και της συνεισφοράς του κοινοτικού συμβουλίου Λειβαδιών για το εν λόγω δάνειο. Το δάνειο είναι πληρωτέο σε ετήσιες δόσεις, με έναρξη αποπληρωμής του από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, επιβαρύνεται με το βασικό επιτόκιο και υπάρχει δυνατότητα επιπλέον επιβάρυνσής του με 0,74%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

 

 

21η Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων