Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Λειβαδιών (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου, ύψους £1.656.000, που το κοινοτικό συμβούλιο Λειβαδιών συνήψε με τη Λαϊκή Τράπεζα Λτδ, ως συνεισφορά του κράτους για το πολεοδομικό έργο βελτίωσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας.

Ειδικότερα, το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της βελτίωσης, σε πρώτη φάση, του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, από το τμήμα φώτων τροχαίας Λειβαδιών μέχρι το Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, και θα είναι πληρωτέο σε δέκα ίσες ετήσιες δόσεις, με έναρξη πληρωμής του από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 και με βασικό επιτόκιο, πλέον περιθώριο 0,74%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

 

21η Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων