Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το μέλος της βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη, σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του ΕΤΕΚ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της καλύτερης δυνατής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνεται η επαναδιατύπωση ορισμένων διατάξεων και η ενσωμάτωση άλλων στη βασική νομοθεσία του 2001 για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στα πλαίσια της μελέτης της υπό αναφοράς πρότασης νόμου διαπίστωσε ότι και αρκετές άλλες από τις διατάξεις του σχετικού βασικού νόμου έχρηζαν αντικατάστασης, αναδιατύπωσης ή τροποποίησης, έτσι ώστε ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος να λαμβάνει υπόψη και πρόνοιες της σχετικής ενοποιημένης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ, 2003/εκ/35/εκ, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2003 και να καταστεί αποτελεσματικότερος και ευκολότερος κατά την εφαρμογή του. Υπό το φως των πιο πάνω διαπιστώσεων, η επιτροπή, με τη βοήθεια και τη δημιουργική παρέμβαση των εκπροσώπων του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του ΕΤΕΚ, προχώρησε στη σύνταξη νέου κειμένου νόμου, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα.

Στο νέο κείμενο του σχεδίου νόμου, που έχει τίτλο «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2005» και διαπνέεται από τη γενική φιλοσοφία της πρότασης νόμου, συμπεριλήφθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις που εισάγονταν από αυτή, όπως είναι η μείωση του χρόνου για την παραχώρηση πολεοδομικής άδειας και η αύξηση των ποινών σε περίπτωση παράβασης του νόμου.

Με βάση τα πιο πάνω, διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις:

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού και η βουλευτής των Ενωμένων Δημοκρατών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του σχεδίου νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και εισηγητής της υπό αναφορά πρότασης νόμου τοποθετήθηκε καταρχήν θετικά και υπέρ της ψήφισης του προτεινόμενου νόμου, επιφυλάχθηκε όμως να καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται κατά πλειοψηφία στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά σχεδίου νόμου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά.

 

 

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων