Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μαυροκορδάτος Μη μέλη της επιτροπής:
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε την 1η Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Ενέργειας του ίδιου υπουργείου, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου, έτσι ώστε το ετήσιο ποσό που επιτρέπεται να εκταμιεύει η επιτροπή διαχείρισης του ειδικού ταμείου από τις εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνει μέχρι το 50% των εν λόγω εισπράξεων του αμέσως προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την αιτιολογική και επεξηγηματική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή των πόρων του ταμείου για ενθάρρυνση της χρήσης των διάφορων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συμπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν στην επιτροπή ότι θα τοποθετηθούν επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

14 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων