Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που Προσφέρονται στους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μαυροκορδάτος Μη μέλη της επιτροπής:
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε την 1η Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών. Η ΠΟΒΕΚ και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που Προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την κοινοτική Οδηγία 98/6/ΕΚ. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση αίρεται η παρέκκλιση που η βασική νομοθεσία προβλέπει αναφορικά με την υποχρέωση αναγραφής της τιμής πώλησης και της μοναδιαίας τιμής στα συσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται από:

1. μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης,

2. πλανοδιοπώλες ή

3. αυτόματες μηχανές πώλησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί η περίοδος κατά την οποία μπορούσε να εφαρμόζεται η υπό αναφορά παρέκκλιση έχει εκπνεύσει. Συνέπεια της συγκεκριμένης τροποποίησης, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης αναγραφής της μοναδιαίας τιμής σε συσκευασμένα προϊόντα τα οποία πωλούνται από μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, πλανοδιοπώλες και αυτόματες μηχανές πώλησης. Ήδη, επισήμανε ο ίδιος, πολλές μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αναγράφουν την τιμή πώλησης και τη μοναδιαία τιμή στα συσκευασμένα προϊόντα που διαθέτουν και δεν αναμένεται ότι θα επηρεαστούν δυσμενώς από την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης αυτής. Παράλληλα, με την προτεινόμενη τροποποίηση οι καταναλωτές επωφελούνται θετικά, αφού επιτυγχάνεται η πληρέστερη ενημέρωσή τους για τις τιμές των προϊόντων που προμηθεύονται.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που Προσφέρονται στους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005».

8 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων