Αρχείο

    

«Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Γεώργιος Τάσου Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Οκτωβρίου 2005. Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό να υποβάλλει παραίτηση είτε πριν από την 1η Απριλίου, με ισχύ από την 31η Αυγούστου του ίδιου έτους, είτε πριν από την 1η Οκτωβρίου, με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να παρασχεθεί το δικαίωμα επιλογής στο ακαδημαϊκό προσωπικό να υποβάλλει παραίτηση σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, αντί σε ένα όπως ισχύει με το υφιστάμενο καθεστώς, επειδή το ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς η παραίτηση μπορεί να υποβάλλεται είτε στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου είτε στο τέλος του θερινού εξαμήνου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων