Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου, του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου και του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, έτσι ώστε να καθοριστεί ανώτατο όριο συνεχόμενης θητείας για τους δημάρχους, τους κοινοτάρχες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους βουλευτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες και οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλέγονται για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες θητείες, ο δε Πρόεδρος της Δημοκρατίας για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Εισάγοντας τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο εισηγητής τους κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου υποστήριξε ότι η μακρόχρονη παραμονή ενός προσώπου στο ίδιο αξίωμα προκαλεί φθορά, γι αυτό και η ανανέωση της πολιτικής ζωής καθίσταται επιβεβλημένη, ώστε η πολιτική να μην καθίσταται επάγγελμα, αλλά να παραμένει λειτούργημα. Συναφώς, υποστήριξε, είναι καιρός η πολιτεία να αφουγκραστεί τα προβλήματα της κοινωνίας και να εισέλθει σε μια νέα εποχή με νέους ανθρώπους. Τέλος, διευκρίνισε πως οι πρόνοιες όλων των πιο πάνω προτάσεων νόμου που κατέθεσε στη Βουλή δε θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως οι πρόνοιες όλων των υπό αναφορά προτάσεων νόμου είναι θέματα πολιτικής απόφασης.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε πως οι πρόνοιες των προτάσεων νόμου που αφορούν τον περιορισμό της διάρκειας της θητείας τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ενδέχεται να προσκρούουν στα άρθρα 40 και 64 του συντάγματος, αντίστοιχα, γι αυτό και, σε περίπτωση που οι πρόνοιες των προτεινόμενων αυτών νόμων υιοθετηθούν από τη Βουλή, θα πρέπει να τροποποιηθούν και τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα του συντάγματος.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, διατυπώνοντας γραπτώς τις θέσεις τους για την πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο, υιοθετούν τις πρόνοιές της, με την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός στην εκλογή στο αξιώμα του δημάρχου μόνο για τρεις συνεχείς θητείες θα εφαρμοστεί για όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά αξιώματα (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κοινοτάρχες και μέλη κοινοτικών συμβουλίων), γιατί, όπως υποστηρίζουν, η ανανέωση της πολιτικής ζωής πρέπει να καλύπτει τα πολιτικά αξιώματα σε όλες τις βαθμίδες της. Τέλος, υιοθέτησαν τη θέση του εισηγητή της πρότασης νόμου, σε περίπτωση που η πρόταση νόμου υιοθετηθεί από τη Βουλή, αυτή να μην έχει αναδρομική ισχύ.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, υιοθέτησαν τις πρόνοιες της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Κοινοτήτων Νόμο, με την προϋπόθεση ότι οι πρόνοιές της δε θα έχουν αναδρομική ισχύ και ότι ανάλογη ρύθμιση θα εισαχθεί και για τους δημάρχους και τους βουλευτές και ότι η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα περιοριστεί σε δύο συνεχείς θητείες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν για την πρώτη και δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Όσον αφορά την τρίτη και τέταρτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα τάσσεται υπέρ της απόρριψής τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης όλων των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.

Παράλληλα με την πιο πάνω θέση του, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε πως το κόμμα του υποστηρίζει ως θέμα αρχής ότι δεν πρέπει να τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός όσον αφορά τις θητείες των αιρετών αρχόντων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τη θέση που εξέφρασε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι ο προτεινόμενος περιορισμός της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ενδέχεται να είναι αντισυνταγματικός.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του ΑΔΗΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης όλων των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους.

4. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών όλων των υπό αναφορά προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την παρούσα έκθεση στη Βουλή για λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την πρώτη και τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου, κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος, ενώ εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την απόρριψη της τρίτης και της τέταρτης υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων