Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 24 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, έτσι ώστε η επιλογή των μελών με τα οποία κάθε κοινότητα μετέχει στο συμβούλιο του συμπλέγματος κοινοτήτων να αποφασίζεται από το συμβούλιο κάθε κοινότητας με αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου δήλωσε ότι η συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων ως θεσμός στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινοτήτων, παρέχοντάς τους την ευκαιρία για συλλογική δράση με απώτερο στόχο την ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η επιλογή των μελών με τα οποία κάθε κοινότητα μετέχει στο συμβούλιο του συμπλέγματος κοινοτήτων αποφασίζεται από το ίδιο το συμβούλιο κάθε κοινότητας, χωρίς να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των μελών αυτών, γι αυτό και κατέθεσε την υπό αναφορά τροπολογία, ώστε η επιλογή των πιο πάνω μελών να αποφασίζεται από το συμβούλιο κάθε κοινότητας με αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών που παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, δήλωσε πως αυτές βελτιώνουν τη σχετική ισχύουσα ρύθμιση της βασικής νομοθεσίας που διέπει τις κοινότητες, γι αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην ψήφισή της σε νόμο.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου. Παράλληλα, οι ίδιοι εισηγήθηκαν όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο διενέργειας ταυτόχρονης ξεχωριστής ψηφοφορίας για ανάδειξη του κοινοτικού συμβουλίου του συμπλέγματος, τόσο για τις συμπλεγματοποιημένες σήμερα κοινότητες όσο και γι αυτές που θα συμπλεγματοποιηθούν στο μέλλον.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του ΑΔΗΚ τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων