Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2001» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου και στις 24 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, έτσι ώστε κατά τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές να ανακηρύσσεται δήμαρχος ή κοινοτάρχης ο υποψήφιος που λαμβάνει πέραν του πενήντα τοις εκατό του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων, αντί ο υποψήφιος που λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίζει το εν λόγω ποσοστό ψήφων, προβλέπεται η διεξαγωγή νέας ψηφοφορίας μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων, οπότε να ανακηρύσσεται δήμαρχος ή κοινοτάρχης, αντίστοιχα, ο πλειοψηφήσας υποψήφιος.

Εισάγοντας τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής τους κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε πως με τους προτεινόμενους νόμους επιδιώκεται η εφαρμογή και στην περίπτωση της εκλογής των δημάρχων και κοινοταρχών της ίδιας ρύθμισης που ισχύει σήμερα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την εκλογή δημάρχων και κοινοταρχών. Με βάση το ισχύον σύστημα εκλογής των τοπικών αρχόντων, τόνισε ο ίδιος, ευνοούνται οι κομματικές συμμαχίες σε παγκύπρια βάση με κριτήρια που απέχουν κατά πολύ των συμφερόντων των δήμων και των κοινοτήτων, στη βάση ανταλλαγμάτων. Στους προτεινόμενους νόμους, πρόσθεσε, εμπεριέχονται εκσυγχρονιστικές πρόνοιες, οι οποίες διευρύνουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και ενισχύουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, υποστήριξε ότι οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες δεν πρέπει να είναι πλέον οι εκλεκτοί των κεντρικών γραφείων των κομματικών ηγεσιών, οι οποίοι υποστηρίζονται από τη μειοψηφία των πολιτών, αλλά οι τοπικοί ηγέτες, που θα αναδεικνύονται από συνεργασίες κομμάτων ή οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο και θα τυγχάνουν της υποστήριξης της πλειοψηφίας των πολιτών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, που παρευρέθηκε σε συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και παλαιότερα και συγκεκριμένα το 1985, κατά την επεξεργασία του περί Δήμων Νόμου, οπότε και αποφασίστηκε η ισχύουσα ρύθμιση. Θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, τόνισε ο ίδιος, είναι πως δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που να δικαιολογεί τη θεσμοθέτηση δεύτερης ψηφοφορίας για την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αμφισβητηθεί η ισχύουσα διαδικασία, αλλά ούτε και η αποδοχή των δημάρχων ή κοινοταρχών, ανάλογα με τα ποσοστά τα οποία αυτοί εξασφαλίζουν. Σχολιάζοντας την άποψη του εισηγητή ότι ανάλογη ρύθμιση ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε πως δεν μπορεί να γίνεται τέτοια σύγκριση λόγω των διαφορετικών συστημάτων που εφαρμόζει κάθε χώρα, αναφερόμενος ενδεικτικά στην περίπτωση της Ελλάδας όπου ο δήμαρχος συστήνει το δημοτικό συμβούλιο με βάση την πλειοψηφία που εξασφαλίζει, σε αντίθεση με το σύστημα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία, όπου ο δήμαρχος ανακηρύσσεται με εκλογή. Συναφώς, με βάση το ισχύον στον τόπο μας σύστημα, πρόσθεσε, οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες ενεργούν με συλλογικό και συναινετικό τρόπο, που ενδεχομένως να μην παρατηρηθεί με το προτεινόμενο με την πρόταση νόμου σύστημα εκλογής τους. Τέλος, επισήμανε ότι με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου εισαγωγή δεύτερης ψηφοφορίας υπάρχει ο κίνδυνος να αλλοιώνεται η εκλογική βούληση των ψηφοφόρων και επανέλαβε πως δεν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί αλλαγή του συστήματος εκλογής των δημάρχων και κοινοταρχών.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, διαφώνησαν με την πρώτη πρόταση νόμου, που αφορά την τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα εκλογής δημάρχων είναι το πιο ισορροπημένο, διασφαλίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα των δημοτών και ενισχύει την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, υποστήριξαν πως δε διαφωνούν με τις πρόνοιες της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, που τροποποιεί τον περί Κοινοτήτων Νόμο, παρ όλο που θέση τους είναι ότι η ισχύουσα σήμερα διαδικασία δεν έχει δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή και αντιδράσεις από τους υποψηφίους που δεν έχουν εκλεγεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του ΑΔΗΚ να απορρίψει τις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων