Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή των Ενωμένων Δημοκρατών κ. Ανδρούλα Βασιλείου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου και στις 24 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, έτσι ώστε να εισαχθεί ο θεσμός των βουλευτών επικρατείας, καθώς και η οριζόντια ψηφοφορία για την εκλογή των βουλευτών αυτών.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, η εισηγήτριά της κ. Ανδρούλα Βασιλείου δήλωσε πως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή, έπειτα από πρόσφατες μετρήσεις της κοινής γνώμης, οι οποίες κατέδειξαν ότι το 70% των Κυπρίων πολιτών υποστηρίζει την καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας. Απορρίπτοντας η ίδια τον ισχυρισμό που προβάλλεται από ορισμένους ότι θα πληγούν τα κόμματα, σε περίπτωση που υιοθετηθεί ο προτεινόμενος νόμος, τόνισε ότι η καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας θα αποβεί τελικά υπέρ των κομμάτων, γιατί οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τους καλύτερους υποψηφίους που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτιά τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών διεκδικεί το δικαίωμα να μπορεί να ψηφίζει, εάν το επιλέξει, οριζόντια, χωρίς αυτό να επηρεάζει το δικαίωμα όλων όσοι θέλουν να συνεχίσουν να ψηφίζουν όπως σήμερα. Συναφώς, αναφέρεται ότι το ίδιο το εκλογικό σύστημα, όταν διερμηνεύει την κοινή γνώμη απόλυτα, προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό νομιμοποίησης στα κόμματα και στους πολιτικούς κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών. Ένα εκλογικό σύστημα που περιλαμβάνει το δικαίωμα της οριζόντιας ψηφοφορίας, το οποίο ούτως ή άλλως οι πολίτες θεωρούν πιο δίκαιο και πιο αντιπροσωπευτικό, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό των εκλογών και στο δημοκρατικό μας πολίτευμα γενικότερα.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια αιτιολογική έκθεση, ο περιορισμός της εισαγωγής του θεσμού της οριζόντιας ψηφοφορίας μόνο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας γίνεται για να υποβοηθήσει τα κόμματα και τους πολίτες στο να προσαρμοστούν στην επερχόμενη αλλαγή, ενώ, την ίδια στιγμή, ο μικρός αριθμός εδρών που επηρεάζεται από την προτεινόμενη νομοθεσία συμβάλλει στην απλοποίηση της όλης διαδικασίας.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο, προβλέπεται η εισαγωγή ξεχωριστού ψηφοδελτίου για την εκλογή βουλευτών επικρατείας και η εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας μόνο για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, το οποίο αφορά ένα ποσοστό των βουλευτικών εδρών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εδρών παραμείνει ο σημερινός, δηλαδή πενήντα έξι έδρες, προβλέπεται οι δεκατέσσερις από αυτές, δηλαδή ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού των βουλευτικών εδρών, να κατανέμονται με βάση το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εδρών διαφοροποιηθεί, ανάλογα μπορεί να τροποποιηθεί και ο αριθμός των εδρών επικρατείας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι για την κατανομή των εδρών κατά εκλογική περιφέρεια διατηρείται το ισχύον σύστημα.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το υπουργείο θα τοποθετηθεί στις πρόνοιες της πρότασης νόμου, όταν η συζήτησή της στην επιτροπή “ωριμάσει”, και εξέφρασε παράλληλα τις επιφυλάξεις του τόσο για την πολυπλοκότητα της διαδικασίας που προτείνεται σ’ αυτήν όσο και για την οικονομική επιβάρυνση που αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή της. Τέλος, ανέφερε ότι, σε περίπτωση που η πολιτική βούληση της Βουλής είναι να καθιερωθεί η οριζόντια ψηφοφορία, η εκτελεστική εξουσία δε θα φέρει ένσταση.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με τις πιο πάνω επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπρόσθετα, δήλωσε πως η διαδικασία στη βάση της οποίας θα καθιερωθεί η οριζόντια ψηφοφορία θα πρέπει να είναι απλή, έτσι που να είναι κατανοητή στους πολίτες κατά την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της απόρριψης της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα, παρ’ όλο που υιοθετεί ως θέμα αρχής το θεσμό της οριζόντιας ψηφοφορίας, διαφωνεί με ορισμένες πρόνοιες της πρότασης νόμου. Ωστόσο, ο ίδιος βουλευτής δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα είναι έτοιμη να ψηφίσει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, νοουμένου ότι θα υιοθετηθεί αριθμός τροπολογιών, τις οποίες η κοινοβουλευτική του ομάδα θα καταθέσει στη Βουλή για έγκριση.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του ΑΔΗΚ τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

4. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

 

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων