Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Καίτη Κληρίδου
Σοφοκλής Φυττής Γιαννάκης Ομήρου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου Δημήτρης Συλλούρης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω συνθήκη, καθώς και η Τελική Πράξη της Συνθήκης υπογράφτηκαν από τα είκοσι πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005.

Ειδικότερα, το κείμενο του προτεινόμενου νόμου αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1. Το κείμενο με τις αναγκαίες εσωτερικές ρυθμίσεις για υιοθέτηση της συνθήκης και των σχετικών κειμένων της.

2. Το κείμενο της συνθήκης μεταξύ των είκοσι πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο υπό αναφορά νέων κρατών μελών για την προσχώρηση των τελευταίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Το κείμενο του πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Την Πράξη σχετικά με τους όρους προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Το κείμενο της Τελικής Πράξης.

Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία υπέβαλε αίτηση για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 1995, ενώ η Ρουμανία στις 22 Ιουνίου 1995.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εκπλήρωση των δεσμεύσεων τις οποίες η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν αναλάβει και θα επικουρεί τις δύο χώρες με όλα τα διαθέσιμα μέσα μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναμένεται να λάβει χώρα την 1η Ιανουαρίου 2007. Σε περίπτωση σημαντικών ελλείψεων στις ενταξιακές προετοιμασίες, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης μιας ρήτρας αναβολής. Μέχρι στιγμής έχουν επικυρώσει τη συνθήκη πέντε χώρες, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Η επιψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συνθήκης, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το φως των πιο πάνω, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συνθήκης στην οποία αναφέρεται.

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων