Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005» και για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Μαρία Κυριακού, αναπλ. πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου, του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε τα πρόσωπα που αιτούνται διορισμό σε καθήκοντα επιθεωρητή για τη διερεύνηση των υποθέσεων εταιρείας να επιβαρύνονται με τα έξοδα για το διορισμό και την έρευνα του επιθεωρητή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή μέλος της επιτροπής κ. Άριστο Χρυσοστόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να καθοριστούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις αναγραφής στο ιδρυτικό έγγραφο ιδιωτικής ή δημόσιας εταιρείας των τελευταίων λέξεων του ονόματός τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή, διαπιστώθηκε τόσο από μέλη της επιτροπής όσο και από παρευρισκομένους ότι στην υπό αναφορά πρόταση νόμου δεν καθορίστηκαν εξαντλητικά όλες οι δυνατές περιπτώσεις αναγραφής των τελευταίων λέξεων του ονόματος των προαναφερόμενων εταιρειών και έγινε εισήγηση όπως αυτές συμπεριληφθούν στον προτεινόμενο νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τα πιο πάνω και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί τη συμπερίληψή τους στην υπό αναφορά πρόταση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού διαμόρφωσε ανάλογα την πρόταση νόμου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και αφού ενοποίησε τα δύο υπό συζήτηση προτεινόμενα νομοθετήματα σε ένα κείμενο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμο υπό τον τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005».

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων