Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ενσωμάτωση στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) του καταβλητέου τέλους 3% υπέρ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) επί των λογαριασμών που αφορούν υπηρεσίες επισιτισμού και διαμονής, ώστε να αυξηθεί ο φόρος αυτός στο 8% και με τον τρόπο αυτό να αντικατασταθεί το τέλος του 3% υπέρ του ΚΟΤ για τις υπηρεσίες αυτές.

Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή είχε καταλήξει κατά πλειοψηφία σε τελικές αποφάσεις σε σχέση με το όλο θέμα και ειδικότερα σε διαμόρφωση του συντελεστή του ΦΠΑ σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, ύστερα από την ενσωμάτωση του σχετικού τέλους υπέρ του ΚΟΤ, σε 7,5%, αντί 8%, όπως αρχικά προτάθηκε από την κυβέρνηση.

Επανεξετάζοντας το όλο θέμα, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Έκτη Κοινοτική Οδηγία, που αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν σε ισχύ ένα ή δύο μόνο μειωμένους συντελεστές, πέραν της ισχύος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ, αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ προς 7,5% για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αφού στην Κύπρο ισχύουν ήδη δύο μειωμένοι συντελεστές, 5% και 8%, αντίστοιχα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί όλων των πτυχών του υπό συζήτηση θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων