Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου, εκπροσωπώντας
Ελένη Θεοχάρους τον κ. Γιώργο Βαρνάβα
Δώρος Χριστοδουλίδης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 της βασικής νομοθεσίας για την εξωτερική υπηρεσία της Δημοκρατίας, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τα προξενικά τέλη, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την είσπραξη του τέλους θεώρησης εισόδου. Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εναρμόνισης της πρακτικής που ακολουθείται από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας με εκείνη που ακολουθείται από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς, με δεδομένο ότι οι προξενικές αρχές της Δημοκρατίας εξετάζουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για θεώρηση εισόδου και η υφιστάμενη διαδικασία είσπραξης του τέλους θεώρησης εισόδου, η οποία γίνεται αποκλειστικά με την επικόλληση χαρτοσήμων, είναι χρονοβόρα και δημιουργεί προβλήματα στη σχετική λογιστική διαδικασία, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της διαδικασίας αυτής.

Ειδικότερα, με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, το αντίτιμο της θεώρησης εισόδου θα εισπράττεται έναντι αποδείξεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγκρίνει ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας με σχετική εγκύκλιό του.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ήδη οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας χορηγούν θεωρήσεις με την επικόλληση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου και επομένως η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δε θα συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος για τη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση της προτεινόμενης, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, διαδικασίας θα είναι αργά ή γρήγορα επιβεβλημένη για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι η εναρμόνισή μας με την πρακτική θεώρησης εισόδου των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή μας στο Χώρο Σένγκεν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

18 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων