Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου που ο δήμος Αγίου Αθανασίου, ο δήμος Γερμασόγειας και ο δήμος Μέσα Γειτονιάς έχουν συνάψει με την “Depfa Investment Bank Ltd”, ύψους £960.000.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου που ο δήμος Αγίου Αθανασίου συνήψε με την “Depfa Investment Bank Ltd”, ύψους £80.000.

Σκοπός του τρίτου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου που ο δήμος Γερμασόγειας συνήψε με την “Depfa Investment Bank Ltd”, ύψους £80.000.

Σκοπός του τέταρτου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου που ο δήμος Μέσα Γειτονιάς συνήψε με την “Depfa Investment Bank Ltd”, ύψους £80.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο δήμος Αγίου Αθανασίου, ο δήμος Γερμασόγειας και ο δήμος Μέσα Γειτονιάς συνήψαν συμφωνία με την “Depfa Investment Bank Ltd” για την παραχώρηση δανείου, ύψους £960.000, με κυβερνητική εγγύηση, στους αντίστοιχους δήμους. Το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση περιφερειακού ιατρικού κέντρου στη Λινόπετρα και το ποσό αυτό αποτελεί συνεισφορά του κράτους και θα εξοφληθεί από το τελευταίο.

Περαιτέρω, ο καθένας από τους πιο πάνω δήμους συνήψε επίσης ξεχωριστά συμφωνία με την “Depfa Investment Bank Ltd” για την παραχώρηση αντίστοιχα σε καθέναν από αυτούς δανείου, ύψους £80.000, με κυβερνητική εγγύηση, που θα χρησιμοποιηθεί ως συνεισφορά του κάθε δήμου για την ανέγερση του ίδιου ιατρικού κέντρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των πιο πάνω αναφερόμενων συμφωνιών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, παρά τη θετική τοποθέτησή του σε σχέση με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, θεωρεί ότι η προώθηση της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου δεν εξυπηρετεί τους γενικούς σκοπούς προώθησης και εφαρμογής του γενικού συστήματος υγείας.

 

18 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων