Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους US$5.500.000 σε νόμισμα ευρώ, που συνήψε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου με την Kommunal Kredit International Bank Ltd και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, οι όροι σύναψης του δανείου από την εν λόγω τράπεζα είναι οι ακόλουθοι:

Νόμισμα: Ευρώ.

Επιτόκιο: Libor + περιθώριο 0,50%.

Αποπληρωμή: 20 χρόνια συν 5 χρόνια περίοδος χάριτος.

Εφάπαξ δικαιώματα: 0,50%.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, το υπουργείο συμφώνησε με τη Kommunal Kredit International Bank Ltd να εγγυηθεί, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποπληρωμή του πιο πάνω δανείου και ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην εν λόγω τράπεζα το οφειλόμενο ποσό του δανείου ή οποιοδήποτε υπόλοιπό του, μόλις τούτο καταστεί πληρωτέο και απαιτητό κατά τους όρους του δανείου, μαζί με οποιοδήποτε ποσό που τυχόν θα οφείλεται για τόκους και έξοδα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

18 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων