Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την 21η Ιουνίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2005. Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ενσωμάτωση στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) του καταβλητέου τέλους προς 3% υπέρ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) επί των λογαριασμών που αφορούν υπηρεσίες επισιτισμού και διαμονής, ώστε να αυξηθεί ο φόρος αυτός στο 8% και να αντικατασταθεί το τέλος του 3% υπέρ του ΚΟΤ για τις υπηρεσίες αυτές.

Σημειώνεται ότι με το ίδιο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Ιουνίου 2005, προτεινόταν επίσης η υιοθέτηση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για τα αστικά ταξί, ρύθμιση η οποία τελικά υιοθετήθηκε από την επιτροπή και ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος σε νόμο στις 14 Ιουλίου 2005. Επειδή στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου δεν είχε καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης της δεύτερης πτυχής του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, δηλαδή της ενσωμάτωσης στο ΦΠΑ του τέλους του 3% υπέρ του ΚΟΤ, το ειδικό αυτό θέμα αφέθηκε για εξέταση μετά τις θερινές διακοπές του σώματος.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύνδεσμοι τάχθηκαν ενάντια στην προτεινόμενη ρύθμιση για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

1. Επιβολή αυξημένου συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων θα επιδεινώσει το ήδη υπάρχον πρόβλημα διπλής φορολογίας, μια και ο ΦΠΑ επιβάλλεται τόσο επί του δικαιώματος υπηρεσίας προς 10%, το οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των απολαβών των ξενοδοχοϋπαλλήλων και με βάση το οποίο καταβάλλονται οι σχετικές εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις, όσο και επί των τελών διανυκτέρευσης προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Η αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 5% σε 8% για τις πιο πάνω υπηρεσίες, με την ενσωμάτωση του 3%, στην ουσία επιδεινώνει την ήδη εξασθενημένη ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου αντί να την ενισχύσει, όπως πράττουν άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια τουριστική αγορά.

3. Η ενσωμάτωση του σχετικού τέλους στο ΦΠΑ αποκλείει τη δυνατότητα ευελιξίας της κυβέρνησης με την αναστολή της επιβολής του τέλους αυτού, όταν το κρίνει σκόπιμο, προς αντιμετώπιση κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία.

Περαιτέρω, η Ένωση Υπαλλήλων του ΚΟΤ με υπόμνημά της, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2005, προς τη Βουλή αναφέρει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση καθιστά τον οργανισμό εξ ολοκλήρου επιχορηγούμενο από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητά του. Στο ίδιο υπόμνημα γίνεται πρόταση να εισπράττεται το αντίστοιχο ποσοστό, όπως αυτό θα ενσωματωθεί στο ΦΠΑ από την αρμόδια υπηρεσία ΦΠΑ, ώστε με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί η άμεση εξάρτηση από το κράτος, αφού σε αντίθετη περίπτωση η κάλυψη του ελλείμματος που θα δημιουργηθεί από την κατάργηση της επιβάρυνσης του 3%, το οποίο ανέρχεται σε £18 εκατομ., θα γίνεται μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τους σκοπούς του υπό συζήτηση μέρους του νομοσχεδίου, με διαφοροποίηση όμως του ύψους του συντελεστή ΦΠΑ, όπως αυτός θα διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση του σχετικού τέλους, από 8% που σχετικά προτείνεται από την κυβέρνηση σε 7,5%, και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

18 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων