Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Αρχαιοτήτων, ώστε να διευρυνθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να παραχωρείται άδεια εξαγωγής αρχαιοτήτων από τη Δημοκρατία, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές και η περίπτωση εξαγωγής αρχαιοτήτων που αποτελούν αντικείμενα δωρεάς από αξιωματούχους της Δημοκρατίας προς αρχηγούς κρατών, πρόσωπα επικεφαλής διεθνών οργανισμών ή άλλες προσωπικότητες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το άρθρο 27 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να εκδοθεί από την αρμόδια επιτροπή άδεια εξαγωγής αρχαιοτήτων, οι οποίες αφορούν τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Την προσωρινή έκθεσή τους σε μουσείο ή ίδρυμα ή άλλη έκθεση.

2. Το μακροπρόθεσμο δανεισμό τους για σκοπούς έκθεσης σε μουσείο ή πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα.

3. Τη μελέτη και επιστημονική ανάλυση ανασκαφικού υλικού, κεραμικών οστράκων και δειγμάτων διάφορων ευρημάτων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το πιο πάνω ενημερωτικό σημείωμα, σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγής αρχαιοτήτων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δίνεται στην ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τον Έφορο Αρχαιολογικών Μουσείων και Επισκοπήσεων και τον Έφορο Μνημείων, νοουμένου ότι η αρχαιότητα αυτή δεν απαιτείται για τις ανάγκες του Κυπριακού Μουσείου ή οποιουδήποτε επαρχιακού μουσείου ή τοπικού μουσείου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

13 Oκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων