Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τo νομοσχέδιo που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2005. Στα πλαίσια μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Κίνησης Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών, των Εταιρειών Παραγωγής Φαρμάκων και του ΦΑΡΧΗΜ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να επιτρέπεται η χρήση, εκτός από την ελληνική, και της αγγλικής γλώσσας στη σήμανση των φαρμακευτικών προϊόντων και στο φύλλο οδηγιών προς τους ασθενείς που συνοδεύει τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Σύμφωνα με επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Υγείας, η υφιστάμενη νομοθεσία προνοεί όπως στη σήμανση και στο φύλλο οδηγιών των φαρμακευτικών προϊόντων χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα, ενώ προνοεί και για κάποιες εξαιρέσεις, κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Φαρμάκων, από την πιο πάνω υποχρέωση.

Ο Υπουργός Υγείας επισήμανε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θα καταστεί ευκολότερη η εισαγωγή φαρμάκων στην Κύπρο και έτσι θα μειωθούν οι παρατηρούμενες ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται στην ουσία η πληροφόρηση των ασθενών, αφού είναι γνωστό ότι η αγγλική γλώσσα είναι ευρέως κατανοητή από τους Κυπρίους πολίτες. Τέλος, ο υπουργός πρόσθεσε ότι αναμένεται, στο εγγύς μέλλον, η σχετική τροποποίηση της συγκεκριμένης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι στο στάδιο της σύνταξης του νομοσχεδίου αυτού υπήρχαν ισχυρότατες ενδείξεις για τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας, έτσι ώστε να επιτρέπεται και η εισαγωγή φαρμάκων με σήμανση σε άλλη γλώσσα από την επίσημη γλώσσα του κράτους. Συνεχίζοντας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί η συγκεκριμένη Οδηγία, τόνισε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αφού μέχρι σήμερα δεν τροποποιήθηκε η σχετική Οδηγία, και επισήμανε επίσης ότι υπάρχει και σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το θέμα αυτό. Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού πιθανόν να επιφέρει κυρώσεις ή και παραπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την πλημμελή πληροφόρηση που θα έχει ο Κύπριος ασθενής, αν ψηφιστεί σε νόμο το νομοσχέδιο αυτό.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου δήλωσαν ότι συμφωνούν με την εν λόγω τροποποίηση και παράλληλα υπέβαλαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου επισήμαναν ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θα υπάρξει άνιση μεταχείριση και δυσμενής διάκριση σε βάρος όλων όσοι συμμορφώθηκαν με τις κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι της Κίνησης Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών επισήμαναν ότι, παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει η τροποποίηση, με αυτή παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών, όπως είναι η σοβαρή, επαρκής και ορθή πληροφόρησή τους.

Οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Παραγωγής Φαρμάκων δήλωσαν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αντίθετη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ότι δε θα επιτευχθεί το ποθούμενο αποτέλεσμα, που είναι η απάμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης φαρμάκων. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι προέχει το θέμα της ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας πολλών φαρμάκων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυτά δε θα κυκλοφορούν στην αγορά με το νέο έτος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του ΣΚ ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στη ολομέλεια.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπό το φως της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με την ασυμβατότητα του νομοσχεδίου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αδυνατούν να τοποθετηθούν υπέρ του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, έχοντας υπόψη ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση μειώνεται σε κάποιο βαθμό η έλλειψη φαρμάκων και με γνώμονα την προστασία της υγείας του λαού, τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

11 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων