Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Βαρνάβα

Λευτέρης Χριστοφόρου

Γιώργος Περδίκης

Αντώνης Καράς

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε να διευκρινίζεται ρητά και με σαφήνεια σε σχετική διάταξή του ότι στην έννοια των γενικών όρων υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων, για τους οποίους παρέχεται εξουσία καθορισμού τους με δημοτικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε θέματα απολαβών, επιδομάτων, αναπροσαρμογής μισθών, καθώς και άλλα παρεμφερή ωφελήματα των δημοτικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών που παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, η πιο πάνω αναφερόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, γι’ αυτό και το υπουργείο, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και την Ένωση Δήμων Κύπρου, επεξεργάστηκε το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και το κατέθεσε στη Βουλή.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005».

3 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων