Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που Προσφέρονται στους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών. Ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που Προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμου [Νόμος αριθμός 112 (Ι) του 2000], ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδων στα πρατήρια πετρελαιοειδών σε περίοπτη θέση, όπου θα αναγράφονται οι τιμές των καυσίμων για εύκολη σύγκριση από τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση των πρατηριούχων πετρελαιοειδών να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν και, στην περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, αυτή η τιμή πρέπει να αναγράφεται στην πινακίδα, όπως και η επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

2. Η υποχρέωση να τοποθετείται η πινακίδα σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ώστε να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς.

3. Ο προτεινόμενος νόμος τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών πετρελαιοειδών για το ύψος των τιμών των προϊόντων αυτών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων