Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Τυρίμος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 3 της βασικής νομοθεσίας για τα ιατρικά ιδρύματα και τις υπηρεσίες (ρύθμιση και τέλη), είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών, που ρυθμίζουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κυβερνητικά ιατρικά ιδρύματα, καθορίζουν τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, τα τέλη και τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν ή με την καταβολή τελών.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αναθεώρηση των σχετικών τελών με την αύξησή τους κατά 20%, λόγω των αυξήσεων του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στα πλαίσια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τους μη δικαιούχους και τους δικαιούχους της κατηγορίας Β, οι οποίοι καταβάλλουν τα μισά των καθορισμένων τελών.

2. Η καθιέρωση δωρεάν περίθαλψης Κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν με πλήρη φοίτηση σε πιστοποιημένους κλάδους σπουδών των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, στους οποίους θα εκδοθεί φοιτητική ταυτότητα.

3. Η κατάργηση του τέλος της £1.00 για ιατρικές επισκέψεις για όλους τους δικαιούχους δωρεάν περίθαλψης ηλικίας 65 ετών και άνω.

4. Η καθιέρωση της καταβολής τέλους ύψους £10.00 για την παροχή αντίγραφου φακέλου ασθενούς.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι στις προτεινόμενες αυξήσεις με τους υπό αναφορά κανονισμούς δε λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία του Κύπριου ασθενή και πρόσθεσαν ότι η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν γύρω στο 12% και, κατά συνέπεια, ανάλογες έπρεπε να ήταν οι προτεινόμενες αυξήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων