Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Ταμείο, Τέλη και Έντυπο) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας,

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, μεταξύ άλλων, είναι η καθίδρυση ταμείου συμβουλίου εγγραφής λογοπαθολόγων, η καταβολή τέλους, η τήρηση λογιστικών βιβλίων καθώς και τύποι πιστοποιητικού εγγραφής και ετήσιας άδειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

2 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων