Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΑ, του Συνδέσμου Βοθροκαθαριστών, καθώς και εκπρόσωποι των βιοτεχνιών τυροκομίας. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η ΠΟΒΕΚ και οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται βάσει των άρθρων 4, 24 και 24Α του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι ο καθορισμός ανά κυβικό μέτρο των τελών απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων κατά κατηγορία βιομηχανίας, οικιακών λυμάτων και λάσπης.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) Κανονισμοί του 2005 (ΚΔΠ131/2005) έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Μαρτίου 2005. Με τη δημοσίευση των κανονισμών αυτών υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις κυρίως από το Σύνδεσμο Βοθροκαθαριστών, το ΚΕΒΕ και άλλες βιομηχανίες τόσο για το ύψος των τελών όσο και για τη διαδικασία είσπραξής τους και το χρόνο εφαρμογής τους. Λόγω των ενστάσεων αυτών, το υπουργείο ετοίμασε τροποποιητικούς κανονισμούς για την αναστολή της εφαρμογής των κανονισμών μέχρι την 31η Μαΐου 2005. Αυτοί οι κανονισμοί εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Απριλίου 2005 (ΚΔΠ 193/2205). Περαιτέρω, ο υπουργός είχε συναντήσεις με εκπροσώπους του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Βοθροκαθαριστών, κατά τις οποίες συζητήθηκε το όλο θέμα της επιβολής των τελών. Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο ετοίμασε τους υπό αναφορά νέους τροποποιητικούς κανονισμούς οι οποίοι προσδιορίζουν νέα τέλη απόρριψης για τα οικιακά λύματα.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τοποθετούμενος στους υπό αναφορά κανονισμούς, τόνισε ότι μετά από συνεννόηση και με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων τα συγκεκριμένα τέλη θα πρέπει να εφαρμοστούν οπωσδήποτε, αφού σύμφωνα με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων το κράτος θα μπορεί να δώσει στις επηρεαζόμενες βιομηχανίες οικονομική ενίσχυση μέσω του προγράμματος “De minimis” με εξαίρεση όμως τις βιομηχανίες πρώτης μεταποίησης, στις οποίες εμπίπτουν και οι βιοτεχνίες τυροκομίας και γενικά οι βιομηχανίες που ασχολούνται με την επεξεργασία γάλακτος. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πρόσθετα ότι για τις βιοτεχνίες αυτές θα ληφθούν κάποια μέτρα και θα τους δοθεί βοήθεια οικονομικής φύσεως, σύμφωνα με το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Ο εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου τόνισε τέλος ότι τα τέλη που καθορίζονται με τους υπό αναφορά κανονισμούς θα έπρεπε ήδη να είχαν επιβληθεί και ότι η μη επιβολή τους καθιστά το κράτος παράνομο.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, τοποθετούμενος στους υπό αναφορά κανονισμούς, ανέφερε ότι με το πρόγραμμα “De minimis” στην ουσία τα τέλη βιομηχανικών αποβλήτων θα μειωθούν αισθητά. Ο ίδιος εισηγήθηκε περαιτέρω να μη μειωθούν τα τέλη που προτείνονται στους υπό αναφορά κανονισμούς, για να μπορεί να δοθεί από το κράτος βοήθεια στους επηρεαζομένους από το πρόγραμμα “De minimis”, ώστε το κράτος να ενεργεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, η απόρριψη αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά είναι μία επιλογή για όλους όσοι επιθυμούν να μην επεξεργάζονται τα απόβλητά τους οι ίδιοι. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε τέλος ότι δυστυχώς δεν μπορεί να υιοθετηθεί κάποια ομοιομορφία στα ποσά των προτεινόμενων τελών.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ υπογράμμισε ότι για τις βιομηχανίες πρώτης μεταποίησης, κυρίως για τις τυροκομικές βιοτεχνίες, τα τέλη που καθορίζονται στους υπό αναφορά κανονισμούς είναι πολύ ψηλά, διότι αυτές δε θα μπορούν να εξασφαλίσουν την οικονομική βοήθεια μέσω του προγράμματος “De minimis”. Ο ίδιος εισηγήθηκε να μειωθούν τα τέλη αυτά και για ένα χρόνο να δίδεται στις βιοτεχνίες αυτές οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βοθροκαθαριστών ανέφερε ότι ο σύνδεσμος εκ πρώτης όψεως συμφωνεί με το ύψος των τελών για τα οικιακά λύματα, αλλά εισηγείται όπως αυτά αρχίσουν να επιβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2006.

Ο εκπρόσωπος των τυροκόμων, σχολιάζοντας τους υπό αναφορά κανονισμούς, δήλωσε ότι, αν εγκριθούν τα τέλη αυτά και τεθούν σε ισχύ, τότε οι βιοτεχνίες τυροκομίας θα υποχρεωθούν να αυξήσουν τις τιμές των τελικών τους προϊόντων λόγω αύξησης των εξόδων τους. Ο ίδιος εισηγήθηκε όπως δοθεί δωδεκάμηνη αναστολή στην είσπραξη των τελών αυτών, ώστε οι βιοτεχνίες τυροκομίας να έρθουν σε επαφή με αρμόδιους κρατικούς φορείς, για να εξευρεθούν υπαλλακτικές λύσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2005». Δηλώνουν όμως ταυτόχρονα ότι υπάρχει πράγματι στους κανονισμούς αυτούς άνιση μεταχείριση έναντι των βιοτεχνιών τυροκομίας και καλούν την κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν για τους υπό αναφορά κανονισμούς στην ολομέλεια της Βουλής.

 

12 Ιουλίου 2005

 

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων