Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται: 1. «Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005» και 2. «Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Τυρίμος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της βασικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (έλεγχος και πώληση), είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση της Οδηγίας 96/77/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων καθαρότητας για ορισμένα πρόσθετα τροφίμων, εκτός των χρωστικών και γλυκαντικών ουσιών, με την τροποποίηση των περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα βασικών κανονισμών.

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της βασικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (έλεγχος και πώληση), είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/47/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση της Οδηγίας 95/45/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με την καθαρότητα των χρωστικών ουσιών στα τρόφιμα, με την τροποποίηση των περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα βασικών κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, γιατί, εκτός των άλλων, θα καταστεί δυνατός ο πληρέστερος έλεγχος της καθαρότητας των ποικίλων ουσιών που προστίθενται στα τρόφιμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων