Αρχείο

    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 και 11 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου και το άρθρο 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, σκοπείται η μείωση από εκατό σε εξήντα μήνες της περιόδου μετά την εκπνοή της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε φόρου κατανάλωσης, αν ένα αυτοκίνητο πάψει να χρησιμοποιείται ως ταξί.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, η σχετική τελωνειακή νομοθεσία για καινούρια αυτοκίνητα τα οποία, κατά την πρώτη εγγραφή τους στη Δημοκρατία, εγγράφονται ως ταξί προνοεί για παραχώρηση απαλλαγής ύψους 75% του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης. Η ίδια νομοθεσία επίσης διαλαμβάνει διατάξεις με βάση τις οποίες για τα οχήματα αυτά, μετά την παρέλευση χρονικής περιόδου εκατό μηνών και εφόσον παύσουν να χρησιμοποιούνται ως ταξί, δεν απαιτείται οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα αυτά παύσουν να χρησιμοποιούνται ως ταξί πριν από την πάροδο της περιόδου των εκατό μηνών, τότε καταβάλλεται φόρος κατανάλωσης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την εκπνοή των εκατό μηνών.

Υπό το φως του ότι το καθεστώς επιβολής φόρων κατανάλωσης στα αυτοκίνητα έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που έχει επέλθει σημαντική μείωση στη φορολογική επιβάρυνση των αυτοκινήτων, γεγονός που επέδρασε σημαντικά στις τιμές πώλησης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αστικών Ταξί υπέβαλε σχετικό αίτημα στην κυβέρνηση. Με βάση το εν λόγω αίτημα, το οποίο έγινε αποδεκτό, η περίοδος των εκατό μηνών μειώνεται στους εξήντα μήνες και με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης των οχημάτων αυτών και η προσφορά καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους με έναρξη της ισχύος τους από την 1η Αυγούστου 2005.

 

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων