Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Άγις Αγαπίου

Καίτη Κληρίδου

Ανδρέας Αγγελίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατέθεσαν ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου και στις 5 και 8 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, ώστε η ΕΔΥ, στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, πριν κάμει την τελική της επιλογή, να καλεί σε προφορική εξέταση τόσο τους υποψηφίους που συστήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή όσο και οποιουσδήποτε άλλους υποψηφίους που, κατά την κρίση της, έπρεπε να περιλαμβάνονταν στον κατάλογο αυτών που συστήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Ο εκ των εισηγητών και πρόεδρος της επιτροπής κ. Ιωνάς Νικολάου, αναλύοντας τους σκοπούς της πρότασης νόμου εκ μέρους των εισηγητών, επισήμανε το γεγονός ότι παρόμοια ρύθμιση με αυτήν που προτείνεται ισχύει και ήδη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και έχει επιδοκιμαστεί με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, αφού το κριτήριο της προσωπικής εξέτασης θα παρέχει στην ΕΔΥ τη δυνατότητα, μαζί με τα άλλα νομοθετημένα κριτήρια, να επιλέγει τον καταλληλότερο υποψήφιο. Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΕΔΥ συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι αυτή αναμένεται να διευκολύνει το έργο της ΕΔΥ στις περιπτώσεις επανεξέτασης από αυτή διορισμού ή προαγωγής που ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η υιοθέτηση της ρύθμισης που προτείνεται αφορά απόφαση πολιτικής, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι από νομικής άποψης δε διαφωνεί με αυτήν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ανδρέας Αγγελίδης και Ζαχαρίας Κουλίας δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος διαφωνεί με τις προτεινόμενες τροπολογίες, γιατί θεωρεί ότι είναι πρόωρη η συζήτησή τους στο παρόν στάδιο, αφού παρόμοια εισήγηση απορρίφθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως πρόσφατα, γιατί δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη νομολογία γύρω από το θέμα αυτό.

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων