Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Αθηνά Κυριακίδου

Ελένη Θεοχάρους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Κυριάκος Τυρίμος

Μη μέλη της επιτροπής:

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Κυριάκο Τυρίμο και Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Φυσιοθεραπευτών Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου είναι η επίτευξη αποτελεσματικότερου ελέγχου στην εγγραφή φυσιοθεραπευτών και στη λειτουργία φυσιοθεραπευτηρίων.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη πρόταση νόμου καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

1. οι ορισμοί των όρων «ασκείν φυσιοθεραπεία», «φυσιοθεραπεία», «φυσική προσέγγιση» και «φυσιοθεραπευτικές πράξεις».

2. οι προϋποθέσεις εγγραφής φυσιοθεραπευτών και εγγραφής και λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίων.

3. η ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών.

4. ο Κώδικας Δεοντολογίας, ώστε αυτός να συνάδει προς τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυσιοθεραπευτών και το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, γιατί αφενός προστατεύεται το κοινό από τυχόν άσκηση του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή από άτομα που δεν είναι προσοντούχα, καθιστώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των φυσιοθεραπευτηρίων αποτελεσματικότερο, αφετέρου θα εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία, ώστε να συνάδει προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος διαφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση σε σχέση με τον τρόπο άσκησης της φυσιοθεραπείας. Συγκεκριμένα, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος διαφωνεί με τη συμπερίληψη της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι φυσιοθεραπευτές θα καταλήγουν στην πρώτη διάγνωση χωρίς να είναι καταρτισμένοι επιστημονικά για κάτι τέτοιο.

Στο στάδιο της μελέτης της πιο πάνω πρότασης νόμου κρίθηκε από την επιτροπή ότι το όλο θέμα θα έπρεπε να μελετηθεί ενδελεχέστερα από τους εμπλεκόμενους φορείς. Συναφώς, οι δύο εισηγητές της πρότασης νόμου, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής νέο αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, το οποίο αποτελεί προϊόν των διαβουλεύσεων αυτών. Ειδικότερα, με την αναθεωρημένη πρόταση νόμου διασαφηνίζονται ορισμένες πρόνοιές της, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

14 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων