Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γεώργιος Τάσου

Αθηνά Κυριακίδου

Ιωνάς Νικολάου

Γιώργος Βαρνάβα

Θάσος Μιχαηλίδης

Πρόδρομος Προδρόμου

Τάκης Χατζηγεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουλίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού, ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και εκπρόσωποι του συνδέσμου “Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Όπως είναι γνωστό, το θέμα της λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου απασχόλησε την επιτροπή και σε προηγούμενες συνεδριάσεις της, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος, που ενέγραψε η ίδια η επιτροπή και άρχισε να εξετάζει από το 2004, με τίτλο «Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στον προϋπολογισμό αυτό υπάρχει πρόνοια για έσοδα ύψους £210.000 και ισόποσα έξοδα, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση για το έτος 2005 να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την πλήρωση δύο θέσεων Καθηγητή, δύο θέσεων Επίκουρου Καθηγητή και μιας θέσης Προϊσταμένου Διοίκησης (κλ. Α13), δύο θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου (κλ. Α8-Α10-Α11), μιας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α8-Α9), μιας θέσης Λογιστικού Λειτουργού (κλ. Α4-Α7), δύο θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α2-Α5-Α7), μιας θέσης Βοηθού Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου (κλ. Α2-Α5-Α7) και μιας θέσης Βοηθού Γραφείου (κλ. Α1-Α2-Α5).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του καθ ύλην αρμόδιου υπουργείου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2006, αντί από τον Ιανουάριο του 2006, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό υπάρχουν πρόνοιες για δαπάνες για το δεύτερο εξάμηνο του 2005, κυρίως για τις πρώτες θέσεις του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, θέσεις που είναι αναγκαίες, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το έτος 2006. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης το Ανοικτό Πανεπιστήμιο να αρχίσει τη λειτουργία του με τη λειτουργία δύο μόνο σχολών, σχολής για παιδαγωγικά και σχολής για διοίκηση μονάδων υγείας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες κρίνονται άμεσα αναγκαίες για την οικονομία του τόπου, στο παρόν στάδιο και αργότερα να συνεχιστεί ο διάλογος για τη λειτουργία των υπόλοιπων σχολών, όπως των σχολών για τον ελληνικό πολιτισμό, την πληροφορική, τις ξένες γλώσσες, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό κ.ά. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αναγνώριση των διπλωμάτων που θα παρέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού συμφώνησαν με τις αναφερόμενες πιο πάνω θέσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και πρόσθεσαν ότι λήφθηκαν όλες οι αναγκαίες πρόνοιες, ώστε να μπορέσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2006 με τις δύο πρώτες σχολές του, των οποίων οι απόφοιτοι κρίνονται σήμερα απαραίτητοι για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, ενώ θα συνεχιστεί ο διάλογος για την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω πανεπιστημίου, στα πλαίσια πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων και των δημοσιονομικών περιορισμών του κράτους.

Ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του πανεπιστημίου τόνισε την ανάγκη το Ανοικτό Πανεπιστήμιο να αρχίσει να λειτουργεί το συντομότερο δυνατό, σημειώνοντας ότι υπάρχει κωλυσιεργία σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, που καθόριζε ως χρόνο έναρξης λειτουργίας του τον Ιανουάριο του 2006, και με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός για το πανεπιστήμιο αυτό, ενώ κατατέθηκε στο αρμόδιο υπουργείο από τον Ιούλιο του 2004, μόλις τώρα κατατέθηκε στη Βουλή. Τόνισε επίσης ότι, αν δε ληφθούν τώρα τα απαραίτητα μέτρα, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο να μη λειτουργήσει ούτε και το Σεπτέμβριο του 2006. Ο ίδιος εκπρόσωπος διαφώνησε με την επιλογή από την κυβέρνηση των πρώτων δύο σχολών που θα αρχίσουν να λειτουργούν στο υπό ίδρυση πανεπιστήμιο χωρίς να υπάρξει προηγουμένως διάλογος με την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε το νέο πανεπιστήμιο να αρχίσει να λειτουργεί με τρεις σχολές, όπως αυτό δηλώθηκε σε διάφορα σώματα.

Ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής δήλωσε επίσης ότι η αρχική πρόταση του Ανοικτού Πανεπιστημίου προνοούσε για την έναρξη λειτουργίας του με την προσφορά δύο μεταπτυχιακών κλάδων σπουδών και ενός πτυχιακού κλάδου σπουδών στον ελληνικό πολιτισμό και πρόσθεσε ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει προκηρύξει προσφορές, για να γίνει μελέτη για τον καθορισμό των αναγκών για σκοπούς φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε, τέλος, ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τον τρόπο που θα λειτουργεί θα έχει τις δυνατότητες και την υποδομή να προσφέρει εκπαίδευση σε πολλούς κλάδους σπουδών.

Οι εκπρόσωποι του συνδέσμου “Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου” χαιρέτισαν την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισμού του πανεπιστημίου, τόνισαν την ανάγκη αυτό να αρχίσει να λειτουργεί το συντομότερο δυνατό προς όφελος του τόπου, παρέχοντας σπουδές τόσο σε πτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, και επισήμαναν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών ιδιαίτερα στο μεταπτυχιακό τομέα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της θέσης του Προϊσταμένου Διοίκησης (κλ. Α13), που προνοείται στον υπό αναφορά προϋπολογισμό, και υπήρξε προβληματισμός αν η θέση αυτή θα έπρεπε να μετονομαστεί σε θέση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, όπως προνοεί ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2002 [Ν. Αρ. 234(Ι) του 2002]. Το Υπουργείο Οικονομικών, τοποθετούμενο γύρω από την εισήγηση αυτή, με σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, με ημερομηνία 11 Ιουλίου 2005, διατύπωσε την άποψη ότι η πιο πάνω θέση πρέπει να παραμείνει όπως κατατέθηκε αρχικά στο νομοσχέδιο αυτό, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον τίτλο δηλαδή “Προϊστάμενος Διοίκησης”, και να γίνει σχετική τροποποίηση στο βασικό νόμο για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε η θέση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών να μετονομαστεί σε θέση Προϊσταμένου Διοίκησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, δηλώνοντας ότι το θέμα της λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου παραμένει ανοικτό για παρακολούθηση από την επιτροπή.

Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός και να κατατεθεί έγκαιρα ο προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έτος 2006.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με την ευκαιρία αυτή, εκφράζουν την ανησυχία τους για την περικοπή του προγράμματος σπουδών για τον ελληνικό πολιτισμό, ενός προγράμματος που προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για την παρακολούθηση του οποίου υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον και το οποίο στοχεύει στο να αναδείξει τον ελληνικό πολιτισμό, και τονίζουν ότι οι επιλογές των προγραμμάτων σπουδών δεν πρέπει να γίνονται με μόνο κριτήριο τις ανάγκες της αγοράς.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

12 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων