Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Τυρίμος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 29 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου και του Συνδέσμου Φαρμακοβιομηχανιών Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση την οποία η κοινή προέλευση δύο φαρμακευτικών προϊόντων δε θα αποτελεί προϋπόθεση για την παράλληλη εισαγωγή τους. Συγκεκριμένα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση να διαγραφεί από τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο η διάταξη με την οποία καθορίζεται ότι, για να εκδοθεί άδεια παράλληλης εισαγωγής για οποιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν το οποίο ήδη εισάγεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει τα δύο φαρμακευτικά προϊόντα να παρασκευάζονται από τον ίδιο παρασκευαστή ή από εργοστάσιο που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή από άλλο πρόσωπο κατόπιν νόμιμης εκχώρησης των σχετικών δικαιωμάτων από το δικαιούχο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή ότι η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Απριλίου 2004 δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου και πρόσθεσαν ότι με την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας για παράλληλη εισαγωγή αναμένεται εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικούς εισαγωγείς.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα υποστήριξαν ότι η σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφορά παράλληλες εισαγωγές και ανέπτυξαν τη σχετική επιχειρηματολογία.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου και του Συνδέσμου Φαρμακοβιομηχανιών Κύπρου δήλωσαν ότι διαφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με τις παράλληλες εισαγωγές και ζήτησαν αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου αυτού, για να δοθεί χρόνος στους νομικούς τους συμβούλους να μελετήσουν το όλο θέμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό εισηγείται, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων