Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2005, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 7 Ιουλίου 2005, ύστερα από αναπομπή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, έχουν ως ακολούθως:

«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με την τροπολογία που επέφερε στο άρθρο 26(1)(α) του βασικού νόμου, με το άρθρο 2 του αναπεμπόμενου νόμου, επεκτείνει την εμπορική περίοδο δραστηριότητας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών από τον Αύγουστο του 2006 έως τον Αύγουστο του 2007, δηλαδή για ακόμα μια εμπορική περίοδο. Τούτο παραβιάζει το άρθρο 80.2 του συντάγματος, γιατί η πρόταση νόμου συνεπάγεται αύξηση, αν όχι των υπό του παρόντος προϋπολογισμού προβλεπόμενων εξόδων, των δαπανών του προϋπολογισμού στο μέλλον. Η άσκηση των προβλεπόμενων από το άρθρο 26(1)(α) καθηκόντων του συμβουλίου, όπως το εν λόγω άρθρο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ακόμα μια εμπορική περίοδο θα επιφέρει αναπόφευκτα αύξηση των εξόδων του προϋπολογισμού, γιατί τα λειτουργικά έξοδα του συμβουλίου καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Στην ίδια επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφέρεται ότι η παράταση της εμπορικής δραστηριότητας του συμβουλίου θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην εμπορική περίοδο 2005-2006, που λήγει την 31η Αυγούστου 2006, και όχι στην εμπορική περίοδο 2006-2007, που λήγει την 31η Αυγούστου 2007.

Συναφώς, στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θεωρεί ότι η παράταση της εμπορικής δραστηριότητας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για μία μόνο εμπορική περίοδο κρίνεται ικανοποιητική για την ομαλή προσαρμογή των ομάδων παραγωγών στις συνθήκες της αγοράς και θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για την καλύτερη συνεργασία των ομάδων αυτών στον προγραμματισμό για την εξασφάλιση πατατόσπορου και την παραγωγή, καθώς και το συντονισμό σε θέματα μεταφοράς, εμπορίας και εξαγωγής πατατών.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου θέματος από την επιτροπή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι ο νόμος, όπως έχει ψηφιστεί, δεν μπορεί να γίνει δεκτός, γιατί συνιστά επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που είναι αντισυνταγματική, όταν αυτή γίνεται από τη Βουλή.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όσον αφορά την ουσία του όλου θέματος ανέφερε ότι ήδη από το προηγούμενο έτος οι ομάδες των πατατοπαραγωγών θα έπρεπε να είχαν οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν από μόνες τους την εμπορία πατατών. Συνεπώς, δεν ευνοείται στο παρόν στάδιο η παράταση της θητείας του εν λόγω συμβουλίου πέραν του ενός έτους, γιατί είναι επιθυμητό να καταβληθεί από πλευράς τους κάθε δυνατή προσπάθεια να αναλάβουν τον πραγματικό τους ρόλο το ταχύτερο, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού που επήλθε με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα, το υπουργείο είναι έτοιμο να συζητήσει το θέμα σε εύθετο χρόνο και πριν από τη λήξη της θητείας του, αν τα πραγματικά δεδομένα καταδεικνύουν στο δεδομένο χρόνο ότι οι ομάδες των παραγωγών δεν είναι έτοιμες να αναλάβουν το ρόλο τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών δήλωσε ότι θα καταβληθεί από πλευράς του συμβουλίου κάθε προσπάθεια να αξιοποιηθεί πλήρως η παράταση του ενός χρόνου που έχει προταθεί. Θα αναληφθεί επίσης πλήρης δραστηριότητα, ώστε να ενημερωθούν κατάλληλα όλοι οι παραγωγοί, ενδεχομένως με επιτόπιες επισκέψεις. Συναφώς, ανέφερε ότι έγιναν ήδη ενέργειες για να προσέλθουν όλοι οι παραγωγοί και να συνεργαστούν με το συμβούλιο, αλλά μέχρι σήμερα μόνο ορισμένοι έχουν ανταποκριθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την αποδοχή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να τροποποιηθεί κατάλληλα ο νόμος που ψηφίστηκε, ώστε η θητεία του συμβουλίου να παραταθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2006.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γεώργιος Τάσου δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Προβαίνοντας στην αναφερόμενη πιο πάνω εισήγησή της, η επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά το όλο θέμα και ότι θα επανέλθει, αν το κρίνει σκόπιμο, στη βάση της σχετικής δέσμευσης των κυβερνητικών αρμοδίων ενώπιόν της και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη προετοιμασθεί κατάλληλα μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται πιο πάνω.

 

14 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων