Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Βαρνάβα

Σωτήρης Σαμψών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων των κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περαιτέρω, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται ο καθορισμός των χαρακτηριστικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με απώτερο στόχο την προστασία της παραγωγής των κηπευτικών της Κύπρου με τη χρήση του κατάλληλου υλικού.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η Κύπρος είναι σε θέση να εφαρμόσει τους εν λόγω κανονισμούς, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή και, περαιτέρω, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός που υπάρχουν στο Τμήμα Γεωργίας ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, δε ζητήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση για τους κανονισμούς αυτούς, γιατί η εφαρμογή τους είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να εφαρμοστούν για λόγους ισοτιμίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών σ’ όλη την κοινότητα και να διασφαλιστεί η ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού, που είναι μεγάλης σημασίας για τους παραγωγούς. Τέλος, στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται ότι υπάρχει ειδική νομοθεσία για την πιστοποίηση και τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθεί από τους προτεινόμενους κανονισμούς για σκοπούς εναρμόνισης.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων