Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης  
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Πιττοκοπίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η αύξηση του δημόσιου βοηθήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών, από την 1η Ιουλίου 2005, ως ακολούθως:

1. Για το λήπτη   από £187,50 σε £194,00 το μήνα.
2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του    

από £93,75 σε £97,00 το μήνα.

3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του    

από £56,25 σε £58,20 το μήνα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ύψος του δημόσιου βοηθήματος προτείνεται να αυξηθεί με τους υπό αναφορά κανονισμούς από την 1η Ιουλίου 2005 σε ποσοστό 3,44%, όπως αυτό προκύπτει από την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή του 2004 για τα επιλεγμένα αγαθά, στην οποία βασίζεται η ετήσια αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προτεινόμενες με τους υπό συζήτηση κανονισμούς αυξήσεις για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2005 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 συνεπάγονται πρόσθετη δαπάνη ύψους £980.000, ποσό για το οποίο υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να επισπεύσει τις διαδικασίες, ώστε το νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τα δημόσια βοηθήματα να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έτσι που η νομοθεσία αυτή να ανταποκρίνεται και να συνάδει προς τις σημερινές κοινωνικές πραγματικότητες.

 

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων