Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Χρήστος Πουργουρίδης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιαννάκης Ομήρου

Σοφοκλής Φυττής

Χρίστος Κληρίδης

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Δημήτρης Συλλούρης

Καίτη Κληρίδου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το μέλος της βουλευτή κ. Γιαννάκη Ομήρου εκ μέρους του ΚΣ ΕΔΕΚ, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 16 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διαχείρισης Άγριας Ζωής, της Αθλητικής Κυνηγετικής Ένωσης Κύπρου και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Στα πλαίσια της δεύτερής της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας. Εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρέστησαν στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της υπό αναφορά πρότασης νόμου κ. Γιαννάκη Ομήρου, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η τροποποίηση του άρθρου 39 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003, ώστε ο κάτοχος άδειας κυνηγίου να υποχρεούται να μεταφέρει μαζί του την άδειά του κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής εξόρμησης και να την επιδεικνύει, όταν αυτό του ζητηθεί από τους αρμοδίους. Ο κ. Ομήρου δήλωσε ότι η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς το εδάφιο (1) του άρθρου 39, το οποίο καθιστά υποχρεωτική την τοποθέτηση και επίδειξη της άδειας κυνηγίου σε εμφανές μέρος, στο κέντρο της πλάτης, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, παραβιάζει την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας δήλωσαν στην επιτροπή ότι τους έχει διαβιβαστεί απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εκδόθηκε μετά από σχετικό παράπονο πολίτη, σύμφωνα με την οποία η απαίτηση για τοποθέτηση της άδειας κυνηγίου στην πλάτη των κυνηγών συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, η σχετική απαίτηση του νόμου θα πρέπει να καταργηθεί.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε τις αμφιβολίες της κατά πόσο η σχετική διάταξη αποτελεί παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω το θέμα, αφού θα έχει ενώπιόν της την απόφαση της επιτρόπου, καθώς και τη σχετική νομολογία.

Οι εκπρόσωποι όλων των κυνηγετικών οργανώσεων που παρέστησαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, καθώς και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου εξέφρασαν τη συμφωνία τους με την πρόταση νόμου.

Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων και του προβληματισμού ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρία της, έτσι ώστε να προσκληθεί ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2005, παρευρέθηκαν η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας.

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκφράζοντας την άποψή της επί του όλου θέματος, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνου που υποβλήθηκε στο γραφείο της και αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του Ταμείου Θήρας ότι απώτερος σκοπός του εδαφίου (1) του άρθρου 39 του νόμου είναι να «σταματήσει την ανωνυμία των κυνηγών και κατ’ επέκταση τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κυνηγών και/ή ιδιοκτητών κατοικιών, γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λπ.», αποφάνθηκε ότι η εν λόγω διάταξη αποτελεί εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επίτροπος δήλωσε ότι κύριος σκοπός της άδειας κυνηγίου είναι να παρέχει στις αρμόδιες αρχές τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς τη συμμόρφωση του κατόχου άδειας κυνηγίου με τις σχετικές με την κατοχή άδειας νομοθετικές διατάξεις και όχι να σταματήσει την ανωνυμία και να τερματίσει τις αντιπαραθέσεις ως συνέπεια της ανωνυμίας αυτής. Ο σκοπός τον οποίο επικαλείται η αρμόδια αρχή, δήλωσε, για να αιτιολογήσει τη σχετική νομοθετική διάταξη, εκφεύγει του σκοπού που επιδιώκεται με την εν λόγω διάταξη. Ο προαναφερθείς σκοπός, δήλωσε, μπορεί να εκπληρωθεί εξίσου με την υποχρέωση του κατόχου τέτοιας άδειας να μεταφέρει την άδεια κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του κυνηγίου και να την επιδεικνύει, όταν αυτό του ζητηθεί από τους αρμοδίους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του όλου θέματος ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ της επιτρόπου και των μελών της επιτροπής για το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ δόθηκαν παραδείγματα περιπτώσεων που συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας αυτής. Η επίτροπος τόνισε στην επιτροπή ότι κάθε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω νομοθεσίας πρέπει να κρίνεται με τα δικά της δεδομένα.

Στα πλαίσια της συζήτησης εκφράστηκε επίσης από τα μέλη της επιτροπής έντονα η άποψη ότι, έστω και αν η εν λόγω πρόνοια του νόμου δε συνιστά παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εν τούτοις οπωσδήποτε είναι εξευτελιστική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου Θήρας ανέφερε στην επιτροπή ότι, στην περίπτωση που θα υιοθετηθεί η πρόταση νόμου, τότε αυτή θα πρέπει, κατά την άποψή του, να διαμορφωθεί, έτσι ώστε η σχετική διάταξη να είναι πιο λειτουργική, γι’ αυτό και κατέθεσε επιστολή του για σχετική διατύπωση στην επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω και με την επιφύλαξη των διευκρινίσεων που παρατίθενται πιο κάτω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί κατά πλειοψηφία τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί με βάση τις εισηγήσεις του εκπροσώπου του Ταμείου Θήρας, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Κλεάνθους και τα μέλη της βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής κ. Δημήτρης Συλλούρης δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που συμφωνούν με το σκοπό της πρότασης νόμου, που είναι η κατάργηση της υποχρέωσης του κυνηγού να φέρει στην πλάτη την άδεια κυνηγίου, δεν υιοθετούν το αιτιολογικό της πρότασης νόμου αναφορικά με το ότι η υφιστάμενη πρόνοια παραβιάζει τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Οι ίδιοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι η εν λόγω πρόνοια θα πρέπει να αντικατασταθεί, επειδή είναι προφανώς εξευτελιστική για την αξιοπρέπεια του ατόμου, αλλά, κατά τα άλλα, δεν έχουν πεισθεί ότι συνιστά παραβίαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων