Αρχείο

    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2005, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 16 Ιουνίου 2005, έπειτα από αναπομπή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος του Ταμείου Θήρας του ίδιου υπουργείου.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2005, συνοψίζονται στα πιο κάτω σημεία:

1. Το αρχικό ύψος των τελών καθορίστηκε κατά τρόπο, ώστε να μπορεί η υπηρεσία του Ταμείου Θήρας να εκπληρώνει σε ικανοποιητικό βαθμό το έργο που της έχει ανατεθεί από τη σχετική νομοθεσία για αναβάθμιση και προστασία της πανίδας, οι δε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να καλύπτουν τα έξοδα στα οποία θα υποβληθούν για την εφαρμογή του μέρους της νομοθεσίας που τους έχει ανατεθεί.

Με τον αναπεμπόμενο νόμο καταργείται το εδάφιο (3) του άρθρου 12 του βασικού νόμου, με αποτέλεσμα τα τέλη για άδεια χρήσης κυνηγετικών σκύλων να καταργούνται.

Με το άρθρο 9 του αναπεμπόμενου νόμου τροποποιείται ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα τέλη έκδοσης άδειας κατοχής σκύλων που εισπράττονται από την αρμόδια αρχή που εκδίδει την άδεια.

Με τις αναφερόμενες πιο πάνω τροποποιήσεις περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα τόσο των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τη συγκεκριμένη νομοθεσία και από τους ετήσιους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς που είχαν καταρτίσει και είχε προωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης τα έσοδα περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ενημέρωσαν τον Υπουργό Εσωτερικών ότι δεν μπορούν να αναλάβουν πλέον τα συγκεκριμένα καθήκοντα, εκτός αν η κυβέρνηση προτίθεται να καλύψει τα πραγματικά τους έξοδα με επιπρόσθετες χορηγίες. Τα πραγματικά αυτά έξοδα η κυβέρνηση θα πρέπει να τα καλύψει είτε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το έτος 2005 είτε με μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Ως εκ τούτου, το άρθρο 9 του αναπεμπόμενου νόμου, που θεσπίστηκε με πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες, αν όχι των υπό του παρόντος προϋπολογισμού προβλεπόμενων εξόδων, αυξημένες δαπάνες στο μέλλον και ως εκ τούτου βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 80.2 του συντάγματος.

Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία του Ταμείου Θήρας, τα έσοδα που προβλεπόταν ότι θα είχε από τον προϋπολογισμό της καταργούνται πλήρως, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα προγραμματισμένα έργα και οι δεσμεύσεις της.

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική, εδώ και πολλά χρόνια τα καταβαλλόμενα τέλη θεωρούνται ανταποδοτικά, με την έννοια ότι ο πολίτης προς τον οποίο παρέχεται συγκεκριμένη υπηρεσία καταβάλλει ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου προς το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών. Με τον αναπεμπόμενο νόμο καθορίζονται τέλη πολύ μικρότερα από το κόστος των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

2. Με τον αναπεμπόμενο νόμο τροποποιείται το άρθρο 8 του βασικού νόμου κατά τρόπο, ώστε η εγγραφή σκύλων στο μητρώο εγγραφής να γίνεται από την ηλικία των έξι μηνών αντί από την ηλικία των τριών μηνών, όπως προβλέπεται στο βασικό νόμο.

Όπως δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των Κτηνιάτρων, θα δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα, αφού ένας σκύλος ηλικίας έξι μηνών μπορεί να χαρακτηριστεί ώριμος/ενήλικος σκύλος με δυνατότητα να τεκνοποιήσει, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων να αυξηθεί κατακόρυφα, με όλες τις δυσάρεστες και επικίνδυνες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Επίσης, ο οπτικός του διαχωρισμός από ένα σκύλο μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ δύσκολος, αν όχι αδύνατος, με αποτέλεσμα και ο έλεγχος της έκδοσης αδειών κατοχής σκύλων από την τοπική αυτοδιοίκηση να καθίσταται προβληματικός.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και το Ταμείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χρήματα από την είσπραξη των τελών αυτών θα χρησιμοποιηθούν για παροχή αδειών και γενικά για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο λογικό επιχείρημα για το γεγονός ότι η Βουλή κατάργησε τα τέλη αυτά. Περαιτέρω, δήλωσε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους βάσει του βασικού νόμου και καλείται τώρα η κυβέρνηση να επιστρέψει τα χρήματα στους δικαιούχους. Τέλος, ο υπουργός έκανε έκκληση προς τη Βουλή να σεβαστεί την προηγούμενή της απόφαση και να δεχτεί την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τους λόγους της αναπομπής, τόνισε και ο ίδιος ότι η μείωση και η κατάργηση τελών που καθορίζονται στον αναπεμπόμενο νόμο, τα οποία πρέπει να εισπράττονται από τις τοπικές αρχές και το Ταμείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργούν μεγάλο κενό στους προϋπολογισμούς τους. Οι προϋπολογισμοί αυτοί έχουν ήδη ψηφιστεί και τα έσοδα που αναμένεται να εισπράξουν οι τοπικές αρχές και το Ταμείο Θήρας έχουν προϋπολογιστεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους βάσει του βασικού νόμου. Η μόνη λύση στο όλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η κυβέρνηση να καλύψει με κάποιο τρόπο τα κενά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτά τα τέλη είναι ανταποδοτικά και η μείωσή τους δημιουργεί αντισυνταγματικότητα στο νόμο, ενώ η κυβέρνηση από πλευράς της δηλώνει αδυναμία να καλύψει τα κενά αυτά.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ψηφίσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό ή να αυξήσει τον προϋπολογισμό του 2006 για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών αρχών.

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι δεν έπρεπε να καταργηθεί το τέλος για την άδεια χρήσης κυνηγετικού σκύλου, διότι η εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και η κυβέρνηση οφείλει να επαναφέρει το περιβάλλον στην προτέρα του κατάσταση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στην πλειοψηφία της τάσσεται εναντίον της αναπομπής, διότι θεωρεί ότι οι τροπολογίες οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Βουλή ήταν αναγκαίες για την καλύτερη λειτουργία του βασικού νόμου. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι με το νόμο που ψηφίστηκε δε θα μειωθούν τα έσοδα των δήμων, απεναντίας θα αυξηθούν, γιατί πριν από την έναρξη της ισχύος του βασικού νόμου μόνο το 10% περίπου των σκύλων ήταν εγγεγραμμένοι. Τώρα με τη μείωση των τελών η επιτροπή εκτιμά ότι θα εγγραφούν πολύ περισσότεροι σκύλοι με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των Δήμων.

Αναφορικά με τα τέλη χρήσης κυνηγετικού σκύλου, η επιτροπή εκτιμά ότι οι κυνηγοί επιβαρύνονται ήδη με πολλά έξοδα και πιθανή επιβολή του εν λόγω τέλους θα καταστήσει το κυνήγι υπερβολικά δαπανηρό. Τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν ότι το άθλημα του κυνηγίου στην Κύπρο είναι μαζικό, παραδοσιακά ασκείται ως επί το πλείστον από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού και πρέπει να παραμείνει σε αυτά τα πλαίσια. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μέσα από διάλογο είναι εφικτή η εξεύρεση υπαλλακτικών τρόπων για ενίσχυση των εσόδων του Ταμείου Θήρας. Η Επιτροπή τονίζει τέλος ότι, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα από την εφαρμογή του νόμου, είναι πρόθυμη να συζητήσει και να επανεξετάσει τις πρόνοιες του περί Σκύλων Νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της αναπομπής στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων