Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Δημητρίου Μισιαούλη

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Τυρίμος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, από τις οποίες η πρώτη κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ζαχαρία Κουλία, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Θάσο Μιχαηλίδη και η δεύτερη από την κ. Ελένη Θεοχάρους, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 23 Ιουνίου 2005. Στις συνεδριάσεις κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η εφαρμογή των εκάστοτε τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ανάπτυξης για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης νέων κλινικών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η παροχή κινήτρων για την ίδρυση ή και ανάπτυξη υφιστάμενων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση και η βελτίωση της ιδιωτικής νοσηλευτικής φροντίδας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, συμφωνεί με την πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ζαχαρία Κουλία, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Θάσο Μιχαηλίδη, γιατί πιστεύει ότι η χωροθετική πολιτική για κάθε τύπο ανάπτυξης πρέπει να καθορίζεται στα ισχύοντα σχέδια ανάπτυξης και όχι σε εξειδικευμένες νομοθεσίες. Με την ίδια επιστολή, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία, για να διασφαλιστεί ο συντονισμός, η συνεργία και η συμβατότητα μεταξύ των διάφορων εξειδικευμένων πολιτικών, ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα λόγω της ασυμβατότητας που προκύπτει από τις πρόνοιες των εξειδικευμένων νομοθεσιών.

Ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο του είναι υπεύθυνο τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα της υγείας και προσθέτοντας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας, δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό συζήτηση προτάσεων νόμου. Επιπρόσθετα, ο ίδιος υπουργός τόνισε την ετοιμότητα του υπουργείου του για την έναρξη διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καθορισμό κινήτρων και άλλων τρόπων στήριξης της ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας. Τέλος, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι με την υιοθέτηση των νέων χωροταξικών απαιτήσεων για την ανέγερση ιδιωτικών κλινικών συντελείται το πρώτο βήμα για την παροχή κινήτρων στην ανάπτυξη της ιδιωτικής νοσηλευτικής φροντίδας, που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο, όταν θα εφαρμοστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, την ψήφιση σε νόμο των δύο προτάσεων νόμου, αφού προηγουμένως ενοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, καλεί το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εσωτερικών, να αποσύρει το επίμαχο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στις αποστάσεις από τα διάφορα υποστατικά και το οποίο εκ παραδρομής περιελήφθη αντιγράφοντας τον ελλαδικό νόμο.

Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ενόψει της ένστασής της για τη διαδικασία, θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια.

 

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων