Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Ενημέρωσης των Πολιτών για τις Συνέπειες της Εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Χρίστος Κληρίδης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Δημήτρης Συλλούρης

Άγις Αγαπίου

 

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Καίτη Κληρίδου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιαννάκης Ομήρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Πρόδρομο Προδρόμου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και 16 Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καθιέρωση της υποχρέωσης του κράτους να ενημερώνει και να πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τις συνέπειες που επιφέρει η εναρμονιστική νομοθεσία.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία καθιερώνεται η υποχρέωση του Συντονιστή Εναρμόνισης, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, να πληροφορεί τους πολίτες, μέσω αγγελιών ή/και ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, για την εναρμονιστική νομοθεσία η οποία επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στα υφιστάμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ή στους υφιστάμενους θεσμούς και το νομικό πλαίσιο. Η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται να έχει αναδρομική εφαρμογή σε σχέση με την εναρμονιστική νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί.

Παρουσιάζοντας την πιο πάνω πρόταση νόμου, ο εισηγητής της κ. Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε ότι στόχος της είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενημερότητα και εξοικείωση των πολιτών με το νέο περιβάλλον μετά και την ένταξη της Κύπρου στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο κ. Προδρόμου τόνισε ότι η ενθάρρυνση της εμπλοκής των πολιτών στις κοινοτικές διαδικασίες αποτελεί και προσέγγιση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αποξένωσης των πολιτών από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Πρόσθεσε επίσης πως η ιδέα είναι για κάθε μέρος της εναρμονιστικής νομοθεσίας και ειδικότερα για τα νομοθετήματα από τα οποία απορρέουν σημαντικές συνέπειες να γίνεται κοινοποίηση στους απλούς πολίτες σε γλώσσα κατανοητή, όπου θα περιέχεται ανάλυση του σκοπού, των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των αλλαγών που επιφέρονται από την εν λόγω νομοθεσία. Απώτερος στόχος, όπως τόνισε ο εισηγητής, είναι η άμεση και προσπελάσιμη ενημέρωση των πολιτών για την εναρμονιστική νομοθεσία.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν να πληροφορηθούν κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του σκοπού της εν λόγω πρότασης νόμου και αντάλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας για εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησής του.

Ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού, εκφράζοντας τις απόψεις του επί της πρότασης, ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη διάφορα επίπεδα ενημέρωσης των πολιτών για την εναρμονιστική νομοθεσία μέσω της δημόσιας υπηρεσίας και ότι η μέθοδος κοινοποίησης της νομοθεσίας όπως προνοείται στην πρόταση νόμου δεν αποτελεί και τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο ενημέρωσης, αφού υπάρχει και ο κίνδυνος της υπερπληροφόρησης των πολιτών, που ίσως να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Περαιτέρω, ανέφερε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δημιουργηθούν δύο γραφεία, υπό την εποπτεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της ενημέρωσης του πολίτη για διάφορα θέματα. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να διαφωνεί για το ότι γενικά διαπιστώνεται πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης του πολίτη αναφορικά με την εναρμονιστική νομοθεσία, διατύπωσε τον προβληματισμό του αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης νόμου τόσο σε επίπεδο κρατικών δομών όσο και σε επίπεδο συνεπαγόμενων εξόδων. Εισηγήθηκε ως εκ τούτου εναλλακτικούς τρόπους ενημέρωσης μέσω εντύπων και σεμιναρίων, αλλά και μέσω εκδηλώσεων των αρμόδιων υπουργείων και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης ανέφερε ότι έχουν μέχρι σήμερα ετοιμαστεί δεκάδες ενημερωτικά έντυπα και θα ήταν ορθό να συμπεριληφθούν σε μια ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι το αντικείμενο της πρότασης είναι ένα έργο (project) και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Επίσης, ανέφερε ότι η μη τήρηση των υποχρεώσεων που θέτει ο προτεινόμενος νόμος δεν μπορεί να επηρεάζει την εγκυρότητα των νόμων που αφορούν την υποχρέωση εναρμόνισής μας με την ΕΕ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Κλεάνθους και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και ο βουλευτής των Νέων Οριζόντων κ. Χρίστος Κληρίδης και ο βουλευτής κ. Δημήτρης Συλλούρης δήλωσαν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες για υλοποίηση των προνοιών της πρότασης νόμου όπως αναλύθηκαν από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας και χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη ενημέρωσης του πολίτη, έχουν την άποψη ότι προσφέρονται άλλοι εναλλακτικοί τρόποι για ενημέρωση των πολιτών για θέματα ΕΕ, για την υλοποίηση των οποίων υπάρχει η εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, διαφωνούν με την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και η βουλευτής των ΕΔΗ κ. Ανδρούλα Βασιλείου συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πιο πάνω πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων