Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου του 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, καθώς και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), συνοδευόμενος από λειτουργούς του γραφείου του.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμου, έτσι ώστε η περίοδος μέσα στην οποία δύναται να διατεθεί η οικονομική βοήθεια που παραχωρήθηκε στις κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Βασιλικού από την ΑΗΚ να παραταθεί από επτά σε ένδεκα χρόνια, λόγω του αργού ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα. Παράλληλα, προβλέπεται η αναδρομική ισχύς του προτεινόμενου νόμου από την 30ή Ιουνίου 2002, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η πιο πάνω επτάχρονη προθεσμία, μέσα στην οποία έπρεπε να δαπανηθεί ολόκληρο το ποσό που παραχωρήθηκε ως βοήθεια από την ΑΗΚ στις επηρεαζόμενες κοινότητες.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της ΑΗΚ και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το τελευταίο ενδείκνυται να ψηφιστεί, καθ’ ότι με τη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας τερματίστηκε ταυτόχρονα και η συμφωνημένη διαδικασία έγκρισης, υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων και δεν υπάρχουν πλέον οι ασφαλιστικές δικλίδες και ο ενδεδειγμένος έλεγχος που υπήρχαν προηγουμένως.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εισηγήθηκε όπως η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ενδεκάχρονη παράταση επεκταθεί στα δεκαπέντε χρόνια, ώστε να παρασχεθεί περισσότερος χρόνος στις κοινότητες για απορρόφηση των κονδυλίων που τους παραχωρήθηκαν για αναπτυξιακά έργα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθέτησε ομόφωνα την πιο πάνω εισήγηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων