Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Συνεισφορά του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Ντίνος Χατζηνικόλα

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 27 Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £1.040.000 που συνήψε ο δήμος Κάτω Πολεμιδιών με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πολεμιδιών και αφορά τη συμφωνία εγγύησης για τη συνεισφορά του κράτους.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £260.000 που συνήψε ο δήμος Κάτω Πολεμιδιών με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πολεμιδιών και αφορά τη συμφωνία εγγύησης για τη συνεισφορά του δήμου Κάτω Πολεμιδιών.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο ύψους 0,50%, πέραν του βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 5,25%. Η περίοδος αποπληρωμής του έχει καθοριστεί σε δέκα ισόποσες ετήσιες δόσεις και αρχίζει από την 20ή Απριλίου 2006. Το εν λόγω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της σύνδεσης του βόρειου σκέλους της οδού Ποταμιάνου και άλλων δρόμων με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας).

Συναφώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, για το εν λόγω δάνειο, συνολικού ύψους £1,3 εκατομ., έγινε διαχωρισμός των συμβολαίων μεταξύ κυβερνητικής συνεισφοράς, ποσού ύψους £1.040.000, και της συνεισφοράς του δήμου Κάτω Πολεμιδιών, ποσού ύψους £260.000. Ως εκ τούτου, το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τη συνεισφορά του κράτους για ποσό ύψους £1.040.000 και το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τη συνεισφορά του δήμου Κάτω Πολεμιδιών, για ποσό ύψους £260.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των πιο πάνω συμφωνιών.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί και πάλι την κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα στην ενοποίηση των υφιστάμενων δανείων όλων των δήμων όπως και στην εκποίηση των δανείων των άλλων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε μεγαλύτερα δάνεια με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες εξοικονομήσεις στα δημόσια οικονομικά.

 

 

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων