Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Παρακείμενη Ζώνη του Ατλαντικού (ACCOBAMS) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες׃

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά κυρωτικό νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η λήψη από τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη συντονισμένων μέτρων, για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μια ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης των κητωδών. Ειδικότερα, για επίτευξη του σκοπού αυτού τα μέρη θα απαγορεύουν και θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, για να εξαλείψουν, όπου αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, οποιαδήποτε σκόπιμη σύλληψη κητωδών και θα συνεργαστούν για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός δικτύου ειδικά προστατευμένων περιοχών για τη διατήρηση των κητωδών.

Σύμφωνα με την ίδια συμφωνία, τα μέλη θα πρέπει περαιτέρω να εφαρμόζουν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις μέτρα για τη διατήρηση, την έρευνα και τη διαχείριση, τα οποία αφορούν ειδικά τα ακόλουθα θέματα:

1. Τη θέσπιση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας.

2. Την εκτίμηση και διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και κητωδών.

3. Την προστασία των βιοτόπων.

4. Την έρευνα και παρακολούθηση.

5. Την κατάρτιση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού, τη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών και την εκπαίδευση.

6. Την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Ειδικότερα, τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των μερών, καθώς και εκτός των υδάτων αυτών, στην περίπτωση πλοίων που φέρουν τη σημαία τους ή έχουν νηολογηθεί στην επικράτειά τους. Επίσης, κατά την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται πιο πάνω τα μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της πρόληψης.

Όπως είναι γνωστό, η υπό αναφορά συμφωνία υπογράφτηκε στο Μονακό στις 24 Νοεμβρίου 2004 και εγκρίθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 60.757 και ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2004.

Όλοι οι προσκεκλημένοι ενώπιον της επιτροπής τάχθηκαν υπέρ της κατά νόμο κύρωσης της συμφωνίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την κύρωση της συμφωνίας και την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

4 Ιουλίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων