Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Βαρνάβα

Σωτήρης Σαμψών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την εφαρμογή από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως αρμόδιας αρχής, των διατάξεων των σχετικών κοινοτικών κανονισμών, που αφορούν τον έλεγχο των οινολογικών πρακτικών επεξεργασίας αμπελοοινικών προϊόντων και οινολογικών ουσιών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το υπό αναφορά νομοσχέδιο:

1. το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.

2. παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να διορίζει λειτουργούς, οι οποίοι με την εξουσιοδότησή τους θα διασφαλίζουν την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των κοινοτικών κανονισμών.

3. εισάγεται η υποχρέωση για τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων που προνοεί η νομοθεσία.

4. καθορίζονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των κοινοτικών κανονισμών, οι τύποι των δηλώσεων επεξεργασίας που πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

5. καθορίζονται οι διαδικασίες δειγματοληψίας των αμπελοοινικών προϊόντων και

6. καθορίζονται κυρώσεις, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων