Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Καίτη Κληρίδου Ανδρέας Αγγελίδης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τα προτεινόμενα νομοσχέδια σε τρεις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6, 13 και την 21η Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση, η απόσπαση και η μετάθεση υπαλλήλου σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό. Με το ίδιο νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση να εισαχθεί πρόνοια στο νόμο για τη δημόσια υπηρεσία, ώστε τρία παρόντα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να μπορούν να αποτελούν απαρτία σε συνεδρίασή της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η αναδιατύπωση των διατάξεων για τις “απολαβές του υπαλλήλου”, έτσι ώστε να καταστούν πληρέστερες και σαφέστερες, καθώς και η επέκταση της εξουσίας που παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση κανονισμών για το σκοπό αυτό.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων. Ειδικότερα, αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, δήλωσαν ότι είναι προς το γενικότερο συμφέρον να ψηφιστεί σε νόμο το συντομότερο δυνατό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και εισηγείται, κατά πλειοψηφία, την ψήφισή τους σε νόμους, αφού προηγουμένως ενοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν για τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων