Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιουνίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου [Νόμος 112(I) του 2004], ώστε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα έγκυρης έκδοσης κανονισμών από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφορικά με την ίδρυση ταμείου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα, το ταμείο αυτό προτείνεται να καλύπτει τον επίτροπο, το βοηθό επίτροπο, τα μέλη του προσωπικού του γραφείου του επιτρόπου, οποιοδήποτε συνταξιούχο από αυτούς, καθώς και τα εξαρτώμενα πρόσωπα οποιουδήποτε από τους προαναφερομένους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ήγειρε το θέμα της ανάγκης για ίδρυση και ταμείου προνοίας το οποίο να καλύπτει το ωρομίσθιο προσωπικό του γραφείου του.

Η επιτροπή υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση, με την οποία συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος, σε συνεργασία και με το γραφείο του επιτρόπου, ανέλαβε να ετοιμάσει νέο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό και πρόνοια για ίδρυση ταμείου προνοίας.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αφού επέφερε ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο εν λόγω νομοσχέδιο και αφού συμπεριέλαβε σε αυτό την πιο πάνω πρόνοια, το απέστειλε στην επιτροπή, ώστε να προωθηθεί η ψήφισή του σε νόμο.

Η επιτροπή συμφώνησε με το πιο πάνω αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, διαμορφώνοντας τις ακόλουθες θέσεις:

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι θα πρέπει οι κανονισμοί που θα εκδοθούν και θα προβλέπουν την ίδρυση ταμείου προνοίας να κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. Ειδικότερα, τα πιο πάνω μέλη τόνισαν ότι η κατάθεση των κανονισμών αυτών κρίνεται αναγκαία λόγω των διάφορων ατασθαλιών και των κρουσμάτων κατάχρησης που διαπιστώθηκαν πρόσφατα σε ορισμένα ταμεία προνοίας υπαλλήλων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος διαφώνησαν με την πιο πάνω θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής και δήλωσαν τα εξής:

«Για κανένα ταμείο προνοίας ημικρατικού οργανισμού δεν προβλέπεται η κατάθεση κανονισμών στη Βουλή για έγκριση της λειτουργίας του και, επιπρόσθετα, ούτε στην υφιστάμενη ειδική νομοθεσία για τα ταμεία προνοίας προβλέπεται η υποχρέωση των ημικρατικών οργανισμών να εγγράφουν τα ταμεία προνοίας τους στον Έφορο Ταμείων Προνοίας.

Περαιτέρω, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα για τρεις ωρομίσθιους υπαλλήλους που υπηρετούν σε έναν οργανισμό, όπως στο γραφείο του επιτρόπου, οι κανονισμοί που αφορούν το ταμείο προνοίας τους να κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. Γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιμο να παραμείνει η ίδια διαδικασία που τηρείται μέχρι σήμερα για τα ταμεία προνοίας των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και των ταμείων προνοίας που εγγράφονται στο μητρώο του Εφόρου Ταμείων Προνοίας.».

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά έχει κατά πλειοψηφία διαμορφωθεί.

 

 

 

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων