Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου του 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ώστε να καταστεί πρακτικότερη η εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για την απλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών και για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στην πράξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η τήρηση σχετικού αρχείου/καταλόγου των κοινοποιημένων οργανισμών στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αντί της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, που προβλέπεται στη βασική νομοθεσία.

2. Ο καθορισμός του τύπου της αίτησης για έγκριση κοινοποιημένου οργανισμού με γνωστοποίηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αντί με κανονισμούς, που προβλέπει η βασική νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων