Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες׃

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ελένη Θεοχάρους Ντίνος Μιχαηλίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου και στις 28 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του κυρωτικού νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του 2001, έτσι ώστε να διαγραφεί το άρθρο 9 του νόμου, το οποίο εξαιρεί την εφαρμογή των προνοιών της σύμβασης αυτής για αδικήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από πολίτες της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η εξαίρεση αυτή δε δικαιολογείται σε μια εποχή που καταβάλλονται διεθνώς προσπάθειες για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης τρομοκρατικών πράξεων.

Συναφώς, επισημάνθηκε στην επιτροπή ότι σχετικό ερώτημα για την εν λόγω πρόνοια έχει τεθεί προς την Κυπριακή Δημοκρατία από αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και άλλες χώρες μέλη υπέβαλαν έκθεση αναφορικά με τα μέτρα εναντίον της τρομοκρατίας και ειδικότερα για συμμόρφωση με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας με αρ. 1373.

Όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 3 Φεβρουαρίου 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, ύστερα από τις διαβεβαιώσεις τις οποίες ζήτησε και πήρε από τους αρμοδίους ότι υπό το φως των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δε δικαιολογείται η εξαίρεση, η κατάργηση της οποίας προτείνεται, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων