Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Λευτέρης Χριστοφόρου

Σταύρος Ευαγόρου

Ιωνάς Νικολάου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και την 21η Ιουνίου 2005. Στο στάδιο της επανεξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής πλευράς των υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 49, 55 και 56 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, σκοπείται η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για την πλήρωση πέντε εγκεκριμένων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού (συνδυασμένες κλίμακες Α11 και Α13), οι οποίες είναι κενές.

Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή είχε υποβάλει σχετική έκθεση προς την ολομέλεια του σώματος στις 9 Ιουνίου 2005, με την οποία εισηγούνταν την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών προτείνοντας όπως διαφοροποιηθούν, ώστε το σχέδιο υπηρεσίας των αντίστοιχων θέσεων, αντί να είναι μόνο προαγωγής, να διευρυνθεί, ώστε οι θέσεις να μπορούν να διεκδικηθούν και ως θέσεις πρώτου διορισμού.

Επανεξετάζοντας το όλο ζήτημα, η επιτροπή άκουσε τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο οποίος, καταθέτοντας σχετική επιστολή, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2005, υποστήριξε ότι τα σχέδια υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων πρέπει να παραμείνουν ως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή ως θέσεις προαγωγής μόνο, καταθέτοντας συναφώς τους ακόλουθους λόγους:

«1. Οι οργανικές θέσεις ανώτερου λειτουργού είναι πέντε, ενώ οι κατέχοντες τα προσόντα για τη θέση αυτή τη στιγμή είναι δέκα. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει ανταγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων μεταξύ των λειτουργών της επιτροπής.

2. Δεν υπάρχουν άλλες θέσεις ανέλιξης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, πράγμα το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τα κίνητρα για εργασία του προσωπικού και γενικά το εργασιακό περιβάλλον που μέχρι τώρα λειτουργούσε πολύ αρμονικά.

3. Οι θέσεις Ανώτερου Λειτουργού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα της λειτουργίας και των νόμων και κανονισμών της κεφαλαιαγοράς, τόσο στην ευρεία θεωρητική τους μορφή όσο και στην εξειδικευμένη πρακτική τους εφαρμογή (εξ ου και η πενταετής πείρα που προτεινόταν στο σχέδιο υπηρεσίας). Αυτά είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν σε πρόσωπα εκτός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του σχεδίου, ως προωθείται, θα δημιουργήσει αχρείαστη ταλαιπωρία για όλους, αλλά κυρίως για το Συμβούλιο της Επιτροπής, που προσπαθεί να δημιουργήσει σωστή οργανωτική δομή στην υπηρεσία της επιτροπής μέσα σε ένα περιβάλλον εργασιακής αρμονίας.

4. Αναιρείται η συμφωνία μεταξύ της συντεχνίας των υπαλλήλων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για σχέδιο προαγωγής μόνο. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τη συντεχνία και, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα υπάρξει σοβαρή αντίδραση, εάν το σχέδιο υπηρεσίας αλλοιωθεί.

5. Η πρακτική που ακολουθείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι οι θέσεις μέχρι την κλίμακα Α13 να είναι θέσεις προαγωγής.».

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε, τροποποιώντας την αρχική της απόφαση, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί είχαν αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Η επιτροπή συναφώς δηλώνει ότι οι ρυθμίσεις του είδους που προτείνονται με τους υπό αναφορά κανονισμούς δεν ευνοούνται από την επιτροπή και για το λόγο αυτό αναμένει ότι η εκτελεστική εξουσία δε θα προχωρήσει στο μέλλον σε κατάθεση παρόμοιων ρυθμίσεων, φέρνοντας την επιτροπή προ τετελεσμένων γεγονότων.

 

 

22 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων