Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Σακούλων Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Αθηνά Κυριακίδου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Νίκος Τορναρίτης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη, σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιουνίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του ΚΕΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου) και της “Green Dot”, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης πλαστικών σακούλων. Συγκεκριμένα, με το νόμο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή εμπορευμάτων να επιλέξει το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η σακούλα μεταφοράς του εμπορεύματός του, αυτός όμως επιβαρύνεται με δέκα σεντ για κάθε πλαστική σακούλα.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι το όλο θέμα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος με σχετική έρευνα, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο και να επικεντρωθεί στη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το όλο θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια σχετικής ενημέρωσης, στοχεύοντας στη μείωση της χρήσης σακούλων μεταφοράς.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για διενέργεια σχετικής έρευνας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η όποια απόφαση της επιτροπής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τυχόν επιπτώσεις στη βιομηχανία πλαστικών, τα πιθανά πρακτικά προβλήματα και την πιθανότητα εκμετάλλευσης των καταναλωτών από την εφαρμογή των προνοιών της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη φιλοσοφία της πρότασης νόμου, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και πολλές άλλες παράμετροι, όπως η αύξηση του κόστους λειτουργίας, που θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών δήλωσαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του καταναλωτή πρέπει να είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες των επιδιώξεων της πρότασης νόμου και πρόσθεσαν ότι ο καταναλωτής δεν πρέπει να καταβάλλει το κόστος των σακούλων μεταφοράς των προϊόντων που αγοράζει.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου δήλωσαν ότι με την πρόταση νόμου ρυθμίζονται αρκετά θέματα περιβάλλοντος, θα πρέπει όμως πρώτα να υπάρξει σχετική ενημερωτική και διαφωτιστική εκστρατεία, γιατί στο τέλος θα παρατηρηθεί μείωση της χρήσης πλαστικών σακούλων.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών δήλωσαν ότι η εφαρμογή των προνοιών της υπό συζήτηση πρότασης νόμου θα προκαλέσει πολλά διαδικαστικά και τεχνικά προβλήματα και επισήμαναν ότι σήμερα δεν επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το κόστος της σακούλας μεταφοράς των καταναλωτικών αγαθών.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής δήλωσαν ότι το όλο θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά και να ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα στη βάση της προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να έχει το δικαίωμα επιλογής της σακούλας μεταφοράς των αγαθών που αγοράζει.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων θεωρούν ότι η υπό συζήτηση πρόταση νόμου θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά και τη βιομηχανία, χωρίς να προσφέρει τίποτε το συγκεκριμένο στο όλο θέμα, αφού οι σκοποί και οι επιδιώξεις της πρότασης νόμου επιτυγχάνονται με άλλη σχετική νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου, που είναι μέλη του ΚΕΒΕ, δήλωσαν στην επιτροπή ότι τοποθετούνται καταρχήν θετικά στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής προσέγγισης στο θέμα της διαχείρισης των συσκευασιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα όμως με τους ίδιους εκπροσώπους, η υπό συζήτηση πρόταση νόμου συγκρούεται με τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο του 2002 και το πλαστικό τίθεται σε μειονεκτική θέση έναντι των συσκευασιών από άλλα υλικά, αφού μόνο η επιλογή της πλαστικής συσκευασίας θα επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος 10 σεντ για κάθε σακούλα, γεγονός που, κατά την άποψή τους, περιορίζει τη λειτουργία του ελεύθερου εμπορίου. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι οι πλαστικές σακούλες, σε αντίθεση με άλλα υλικά συσκευασίας, δεν αποτελούν σοβαρή πηγή ρύπανσης, αφού συνήθως επαναχρησιμοποιούνται και αποτελούν ελάχιστο μέρος του συνολικού όγκου των στερεών αποβλήτων, ενώ περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν τόσο οι χάρτινες σακούλες, οι οποίες δεν επαναχρησιμοποιούνται και ως απόβλητα καταλαμβάνουν τέσσερις ή πέντε φορές περισσότερο όγκο από τις πλαστικές, όσο και οι ρούχινες. Ο εκπρόσωπος της “Green Dot” αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο σύστημα ανάκτησης και διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει αρχές του 2006 και θα συμπεριλαμβάνει και τις πλαστικές σακούλες.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου επισήμανε ότι με αυτήν επιδιώκεται η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ο περιορισμός της χρήσης πλαστικών σακούλων, που αποτελεί παγκόσμια μάστιγα, αφού προκαλούν θανάτους σε ζώα, χελώνες, φώκιες και ψάρια, ενώ παράλληλα καταλαμβάνουν το 10% των σκουπιδιών στις χωματερές. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εισηγητής, αφού επισήμανε ότι η πρόταση νόμου κατατέθηκε πριν από δύο χρόνια και ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο που έχει αναπτυχθεί στο διάστημα αυτό διαφοροποιήθηκε η όλη αντίληψη για το ζήτημα, τροποποίησε την αρχική πρόταση νόμου προτείνοντας να ενσωματωθούν σε αυτή τα ακόλουθα:

1. Καθορισμός των ορισμών των όρων “βιοδιασπούμενο υλικό”, “καταστηματάρχης”, “πλαστική σακούλα”, “πολυκατάστημα” και “σκυβαλοσακούλα”.

2. Κάθε πολυκατάστημα πρέπει να παρέχει στον αγοραστή τη δυνατότητα επιλογής της σακούλας μεταφοράς και να χρεώνει ένα σεντ για κάθε σακούλα μεταφοράς και, παράλληλα, πρέπει να διαθέτει σκυβαλοσακούλες κατασκευασμένες από πλαστικό και από βιοδιασπούμενο υλικό.

3. Στον όρο πολυκατάστημα περιλαμβάνονται μόνο οι υπεραγορές.

4. Η εφαρμογή του νόμου να αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, χωρίς να διαφωνεί με τη φιλοσοφία της υπό αναφορά πρότασης νόμου και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της σχετικής πολιτικής της οικονομικής ανάπτυξης, έτσι ώστε η προστασία αυτή να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους ενδοιασμούς και τις ανησυχίες των πλείστων εμπλεκόμενων φορέων, όπως και το γεγονός ότι οι λύσεις που προτείνονται έχουν περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να προσμετρηθεί, και υιοθετώντας την πρόταση να προηγηθεί της συζήτησης συγκεκριμένων μέτρων μια σχετική έρευνα, εισηγείται, κατά πλειοψηφία, την καταψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης εισηγείται την ψήφιση σε νόμο της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

 

21η Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων