Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες׃

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Γιάννος Λαμάρης

Ιωνάς Νικολάου

Αθηνά Κυριακίδου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και την 21η Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι τα ακόλουθα׃

1. Η συμπερίληψη της προδημοτικής τάξης νηπιαγωγείου στον τομέα αρμοδιότητας των σχολικών εφορειών.

2. Η καλύτερη νομοθετική ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας των σχολικών εφορειών με σκοπό την πιο εύρυθμη λειτουργία τους.

3. Η ρύθμιση του θέματος της σύνθεσης των μελών των σχολικών εφορειών και ο τρόπος ανάδειξής τους.

4. Η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων που δύνανται να έχουν εισηγήσεις προς το συμφέρον του σχολείου και των μαθητών. Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου είναι όπως, σε συνεργασία με την οικεία σχολική εφορεία, βοηθά στην αποτελεσματικότερη και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών του σχολείου.

5. Η αναστολή της ισχύος των προνοιών του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου για τη διεξαγωγή εκλογών μέχρι τη διεξαγωγή των αμέσως επόμενων δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών ή μέχρι τον καθορισμό οποιασδήποτε προγενέστερης ημερομηνίας και το διορισμό, μέχρι την ημερομηνία αυτή, από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών σχολικών εφορειών.

Όπως είναι γνωστό, το θέμα των σχολικών εφορειών απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της τον περσινό χρόνο και, επειδή δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη ρύθμιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις σχολικές εφορείες, παρατάθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο η θητεία των σχολικών εφόρων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2005.

Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκαν πρόνοιες που εισηγήθηκε η επιτροπή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου τον περασμένο χρόνο, χωρίς να ρυθμίζονται διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών, θέματα που θα ρυθμιστούν αργότερα. Επίσης η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που θα παρέχεται στο διευθυντή κάθε σχολείου από £3 σε £4 ανά εγγεγραμμένο μαθητή που φοιτά στο σχολείο αυτό και με κατώτατο όριο τις £1.500, για κάλυψη των μικρής έκτασης επιδιορθώσεων σε κάθε σχολείο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλες τις διευκρινίσεις που τέθηκαν ενώπιόν της από τους αρμόδιους φορείς, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργος Βαρνάβα, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εισηγείται η σχολική εφορεία σε δήμο να απαρτίζεται από έντεκα μέλη, εκ των οποίων τα επτά, όχι τα οκτώ που προτείνει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, να αναδεικνύονται με εκλογές και τα υπόλοιπα τέσσερα, αντί τα τρία που εισηγείται το νομοσχέδιο αυτό, να ορίζονται από δημοτικό συμβούλιο και για το σκοπό αυτό θα καταθέσει σχετική τροπολογία στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

21η Ιουνίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων