Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μη μέλη της επιτροπής:

Σταύρος Ευαγόρου

Θάσος Μιχαηλίδης

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός, καθώς και ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις συντάξεις, ώστε να επεκταθεί το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων.

Με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί για τους ήδη υπηρετούντες μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι κατά πόσο θα παραμείνουν στην υπηρεσία πέραν του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως:

Το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 θα είναι η ηλικία των 61 ετών.

Το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 θα είναι η ηλικία των 62 ετών.

Το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008 θα είναι η ηλικία των 63 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζονται τόσο για τους υπηρετούντες όσο και για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους οι υφιστάμενοι συντελεστές υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης (1/800) και του εφάπαξ φιλοδωρήματος (14/3), παραχωρείται δε ως κίνητρο για την περαιτέρω παραμονή τους στην υπηρεσία αυξημένος συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματος, με κλιμάκωση ως ακολούθως:

1. Για όλους όσοι αφυπηρετήσουν κατά ή μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστο 412 μηνών ο συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματός τους θα είναι 14.5/3.

Για όλους όσοι αφυπηρετήσουν κατά ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία τουλάχιστο 424 μηνών ο συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματός τους θα είναι 15/3.

Για όλους όσοι αφυπηρετήσουν κατά τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία τουλάχιστο 436 μηνών ο συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματός τους θα είναι 15.5/3.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή η ΠΑΣΥΔΥ, με συνεδριακή απόφασή της ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2005, συμφώνησε με τις ως άνω προτεινόμενες ρυθμίσεις ως έχουν και αναμένονται οι τελικές θέσεις της ΠΕΟ και της ΣΕΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

23 Ιουνίου 2005

 

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων