Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Λευτέρης Χριστοφόρου

Σταύρος Ευαγόρου

Ιωνάς Νικολάου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και την 21η Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £3.000.000 σε νόμισμα ευρώ, που συνήψε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας με την Kommunnalkredit International Bank Ltd, Limassol, και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο 0,38% πέραν του βασικού επιτοκίου της τράπεζας. Η περίοδος αποπληρωμής του έχει καθοριστεί σε πέντε χρόνια με ίσες εξαμηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση θα αρχίσει σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υπολοίπου ενός υφιστάμενου δανείου από τη Διεθνή Τράπεζα σε δολάρια Αμερικής, με νέο δάνειο σε κυπριακές λίρες ή ευρώ. Το αρχικό δάνειο, ύψους $ΗΠΑ 25.000.000, φέρει κυβερνητική εγγύηση και είχε συναφθεί το 1990 από τη Διεθνή Τράπεζα για σκοπούς χρηματοδότησης του αποχετευτικού συστήματος Λεμεσού. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι από την αναχρηματοδότηση του υπολοίπου του δανείου, ύψους $ΗΠΑ 5.000.000, θα προκύψουν εξοικονομήσεις ύψους £260.000 περίπου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή επισημαίνει ότι, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν προχώρησε ακόμη στην ενοποίηση των υφιστάμενων δανείων όλων των δήμων και των άλλων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, για την κάλυψή τους με μεγαλύτερα δάνεια με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες εξοικονομήσεις στα δημόσια οικονομικά.

 

 

 

 

22 Ιουνίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων